Sve vijesti

Uređeno parkiralište uz park M. Prpića i nogostup

Prošli tjedan je većim dijelom dovršen projekt-uređen je nogostup ispred zgrade MUPa, te parkirališta kod Parka M. Prpića. Pješačka staza- nogostup uređen je uz rub Ulice M. Gupca, tako da se komunikacija pješaka izdvojila van parkirališta, a parkiralište završno obrađeno asfaltom i horizontalnom si

Pročitaj više

U tijeku su radovi na Županijskoj cesti ŽC2189 u Martinišću

U tijeku je izvođenje radova na Županijskoj cesti  ŽC2189 u Martinišću. Isti predviđaju izradu novog asfaltnog tepiha duljine 700 m (od kućnog broja 39 do kućnog broja 53), te na dionici duljine 125 metara zacjevljenje otvorenog cestovnog jarka,  uz izradu potrebnih revizionih okana i slivnika, te p

Pročitaj više

Izgradnja nogostupa i proširenju mosta na ulazu u naselje Jakuševec Zabočki

U tijeku izvođenje radova na izgradnje nogostupa i proširenju mosta na ulazu u naselje Jakuševec Zabočki. Riječ je o križanju dviju županijskih cesta ŽC 2161 i ŽC 2193. Radove izvodi tvrtaka POLIMONT d.o.o., a vrijednost radova iznosi 110.000 kuna.

Pročitaj više

U TIJEKU JE ANALIZA I PROGNOZA PROMETNIH TOKOVA

  Grad Zabok započeo je sa aktivnostima u cilju izrade Prometne studije i Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) grada Zaboka. Kao preduvjet potrebno je napraviti analizu i prognozu prometnih tokova što obuhvaća analizu postojećeg stanja i izradu prometne prognoze. Analiza postojećeg stanja obuhva

Pročitaj više

ZAPOČELI RADOVI NA CESTI JADEKI-GRDENCI

  OPIS PROJEKTA Naziv projekta sukladno građevinskoj dozvoli je građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog cestovnog prometa - nerazvrstana cesta „Jadeki- Grdenci“, 3.skupine. Aktivnosti koje će se provoditi odnose se na izgradnju spoja nerazvrstane ceste na dionici Jadeki-Grdenci s pr

Pročitaj više

U tijeku su radovi na uređenju i rekonstrukciji parkirališta M. Prpića

U tijeku su radovi na uređenju i rekonstrukciji parkirališta M. Prpića. Predmetni radovi obuhvaćaju pomicanje žive zelene ograde prema unutrašnjosti parka - u liniju postojećeg drvoreda, kompletan iskop asfaltiranog parkirališta, izgradnju novog nogostupa popločanog betonskim kockama uz sam rub Ulic

Pročitaj više
Vrh