Službeno iz grada

OBAVIJEST O KONCESIJAMA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

 

 

KONCESIJA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

za Gradsko groblje Zabok

 

  

Gradsko vijeće Grada Zaboka na 17. sjednici 30. 3. 2015. za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza

pokojnika odabralo je ponuditelje:

- Cvjećarna i usluge prijevoza „FIOLA“, Renata Roginić, Zabok, M.

telefon: 098/475-7048

- TIJAN, obrt za trgovinu, proizvodnju i usluge, Snježana Novak, Zabok, M. Gupca bb,

kao najpovoljnije ponuditelje, te im dodjeljuje koncesiju za prijevoz pokojnika. 

kontakt telefon: 098/351-130

TIJAN

FIOLA

ponuđena mjesečna naknada za koncesiju u kunama

320,00

340,00

Cjenik komunalne usluge u kunama bez PDV-a:

prijevoz pokojnika sa područja Grada Zaboka (po pokojniku)

prijevoz pokojnika izvan područja Grada Zaboka (po km)

56,00

4,00

100,00

4,80

 

Smatrate li da je dokumentacija za prijavu na EU fondove pretjerano komplicirana?
sve ankete
VOZNI RED- polazak i odlazak s novog autobusnog kolodvora u Zaboku, J. B.Tita 2F
VOZNI RED- polazak i odlazak s novog autobusnog kolodvora u Zaboku, J. B.Tita 2F

Autobusni prijevoz
Presečki grupa d.o.o
DOLASCI U ZABOK
POLAZAK IZ ZABOKA

DIV 4 d.o.o., Poznanovec
Vozni red
Zabok- Bračak i Bračak - Zabok

Željeznički prijevoz
Vozni red od 2. 2. 2015. vrijedi do 12.12.2015.

DOLASCI U ZABOK

ODLASCI IZ ZABOKA


Vozni red za stajališta:

Download
Download

Obrasci