Arhiva

Čestitka za Dan antifašističke borbe i Dan državnosti

19.6.2019.

  Svim građankama i građanima čestitamo Dan antifašističke borbe i Dan državnosti. Gradimo svoju budućnost ne zaboravljajući prošlost, svoju vlastitu i europsku tradiciju.   Gradonačelnik, Ivan Hanžek,oec.                                             ...

Pročitaj više

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – dječjeg igrališta u naselju Dubrava Zabočka u Gradu Zaboku

Natječaji 14.6.2019.

                                                     REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                GRAD ZABOK                Gradonačelnik   KLASA:340-01/19-01/003 URBROJ:2197/01-03/1-19-33 Zabok, 14. lipanj 2019.   Predme...

Pročitaj više

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture –dječjeg igrališta u naselju Prosenik Začretski u Gradu Zaboku

Natječaji 14.6.2019.

                                                     REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                GRAD ZABOK                Gradonačelnik   KLASA:340-01/19-01/003 URBROJ:2197/01-03/1-19-31 Zabok, 14. lipanj 2019.   Predme...

Pročitaj više

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – dječjeg igrališta u naselju Tisanić Jarek u Gradu Zaboku

Natječaji 14.6.2019.

                                                     REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                GRAD ZABOK                Gradonačelnik   KLASA:340-01/19-01/003 URBROJ:2197/01-03/1-19-30 Zabok, 14. lipanj 2019.   Predme...

Pročitaj više

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – dječjeg igrališta u naselju Jakuševec Zabočki u Gradu Zaboku

Natječaji 14.6.2019.

                                                     REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                GRAD ZABOK                Gradonačelnik   KLASA:340-01/19-01/003 URBROJ:2197/01-03/1-19-29 Zabok, 14. lipanj 2019.   Predme...

Pročitaj više
Vrh