11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 13. 3. 2018.

13.3.2018.

 Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća 13. 3. 2018.

Poziv na 11. sj Gradskog vijeća 13.3.2018
07. ožujka 2018. 12,54 MB

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 8. 02. 2018.,

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017.,

3. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2017.,

4. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zabok

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_14.pdf#page=35

5. Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s financijskim planom za 2018.,

6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice K.Š. Gjalski Zabok,

7. Izbor osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na području Grada Zaboka

    na temelju ugovora u 2018. 2019., 2020. i 2021. godini:

            - isporuka kamenog agregata,

            - sanacija udarnih rupa,

            - održavanje bankina i cestovnih jaraka, te čišćenje raslinja,

            - održavanje nogostupa i slivnika,

            - hitne i nepredvidive intervencije za održavanje komunalne infrastrukture,

8. Imenovanje Povjerenstva Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka,

9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 28.02. 2018.,

10.Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom

     u Gradu Zaboku – na znanje,

11.Vijećnička pitanja i prijedlozi.

  • Ispiši: