12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 5. 4. 2018

5.4.2018.

.

Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada zaboka 5.4. 2018.

Poziv na 12 sj GV 5. 4. 2018.
03. travnja 2018. 9,14 MB

i donijeti akti:

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2017.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_20.pdf#page=8

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2017.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_20.pdf#page=41

Izvješća o izvršenju:

 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.

 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.,

 - Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,

 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.,

 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.,

 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2017.,

 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017.,

 - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,

  - Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za   

   2017.,

  - Programa utroška sredstava dijela boravišne pristojbe za 2017. godinu,

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu za 2017. godinu

Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu za 2017. godinu

Izbor osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova – doprema i ugradnja kamenog agregata na području Grada Zaboka na temelju ugovora u 2018. 2019., 2020. i 2021.   

Komunalno Zabok d.o.o., Zabok, ZIVTOV trg 3, Izvješće o radu davatelja javne usluge, zvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2017.

godini

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_20.pdf#page=41

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada, te provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2017.

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada te redovitom godišnjem nadzoru na područja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_20.pdf#page=42

  • Ispiši: