17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 26. 9. 2018.

26.9.2018.

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 26.9. 2018.

Poziv na 17. sjednicu GV 26. rujna 2018
25. rujna 2018. 69,5 MB

i donijeti akti

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2018.,

Izvješća o polugodišnjem izvršenju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine:

    - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,

    - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,

    - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018.,

    - Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,

    - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.,

    - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.,

    - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2018,

    - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

      zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2018.,

    - Programa gospodarenja komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za 2018.,

    - Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.,

    - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog   

      zemljišta na području Grada Zaboka za 2018.,

    - Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018.,

Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj– lipanj 2018.

Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. kolovoza 2018.,

Rasprava o objektu i zemljištu stare Streljane (kčbr.7446 i 7447 k.o. Zabok),

  • Ispiši: