18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 18. 10. 2018.

18.10.2018.

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka

 

Poziv na 18 sj GV 18. 10. 2018.
15. listopada 2018. 40,65 MB

i donijeti akti:

Odluka o II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. te projekcija za 2019. i 2020. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=3

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=30

I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=31

I. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=32

I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=32

 II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=33

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=33

I. Izmjene i dopune Programa raspodjele spomeničke rente za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=34

I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=34

I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe za 2018.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=35

Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=35

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_45.pdf#page=36

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka - izgradnja i opremanje sportske građevine (Skate parka)

Prodaja etažnih dijelova stana u vlasništvu Grada Zaboka, Strossmayera 20 – smanjenje početne kupoprodajne cijene

Pojedinačni ispravni postupak u k.o. Gubaševo - priznanje prava vlasništva

Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. 9. 2018.

 

  • Ispiši: