20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 15.9. 2015.

15.9.2015.
  • Podijeli:

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o polugodišnjem izvršenju programa:
-Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,
-Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.
-Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,
-Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015.,
-Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,
-Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,
-Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2015.,
-Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015.,10. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb -izgradnja brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok


Priloženi dokumenti

  • Ispiši:
Vrh