24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 15.3.2016. 

18.4.2016.
  • Podijeli:


- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,

- Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,

- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,
- Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2015.,

- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,

- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,

- Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2015.,

- Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2015.,

- Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2015.,

- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015.,


Odluka o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj–prosinac 2015., ovdje

Odluka o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS na području KZŽ, ovdje

Sportski i društveni domovi Grada Zaboka, prijedlozi zaključak i ugovora o dodjeli nekretnina na korištenje, ovdje

Odluka o razrješenju mrtvozornika i imenovanju novog za područje Grada Zaboka, ovdje

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču 2016., ovdje

Odluka o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom u Gradu Zaboku – na znanje, ovdje

Priloženi dokumenti

  • Ispiši:
Vrh