24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 27. 03. 2019.

1.4.2019.

Poziv i donijeti akti

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=9

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada zaboka za 2018. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=41

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=42

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=43

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu

Izvješće o Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=69

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa

Priloženi dokumenti

Zaključak izvješće ZJVP za 2018.
10. prosinca 2019. 81,5 KB
Zaključak tekuća za veljaču 2019.
10. prosinca 2019. 102,73 KB
  • Ispiši: