28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 19. 09. 2019.

19.9.2019.

Poziv i donijeti akti

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_36.pdf#page=65

Obrazloženje uz Odluku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sred. od prodaje stanova na kojima postoji stan. pravo za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa raspodjele spomeničke rente za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sred. ostvarenih od nakn. za zadrž. nezak. izgrađ. zgrada za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sred. ostvarenih od promj. namj. polj. zemljišta za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstava ostvarenih od boravišne pristojbe za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Zaključak Gradskog vijeća o primanju na znanje izvješća o izvršenju programa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Priloženi dokumenti

Izvješće o provedbi lokalne strategije
10. prosinca 2019. 78,17 KB
Zakljčak zaliha srpanj kolovoz
10. prosinca 2019. 103,16 KB
  • Ispiši: