30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA OD 29. 8. 2016.

29.8.2016.
  • Podijeli:

 

POZIV

poziv
18. srpnja 2017. 12,5 MB

Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 29. 8. 2016.

Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju u Zaboku - produljenje roka izgradnje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2016.

Izvješća o polugodišnjem izvršenju:

- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016.

- Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2016.

- Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016.

- Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016.

- Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2016.

- Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016.

- Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.

gv30 polug. izvr programa za 2016
18. srpnja 2017. 14,1 MB

Općina Veliko Trgovišće i Grad Zabok- prijenos prava vlasništva na nekretninama

Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1.- 31. srpnja 2016.

  • Ispiši:
Vrh