35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA ODRŽANE 20. 3. 2017.

20.3.2017.
  • Podijeli:

 Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća 20.03. 2017.

Poziv
26. srpnja 2017. 17,84 MB

 Zapisnik

Zapisnik
26. srpnja 2017. 150,39 KB

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu     http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=3

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2016.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=38

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=39

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dom umirovljenika Gubaševo

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=45

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar 3“ Zabok

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=51

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=53

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_10.pdf#page=56

Zaključak Izvješća o izvršenju:

 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

 - Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2016.

 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2016.,

 - Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2016.,

 - Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2016.,

 - Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016.,

 - Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2016.,

 - Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2016.,

 - Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

   zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2016.,

 - Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za   

   2016.,

Zaključak Izvješća o izvršenju
26. srpnja 2017. 336,39 KB

 Zaključka o dodjeli priznanja Grada Zaboka u 2017.

Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju  i financijski izvještaji za 2016. godinu,

Pučko otvoreno učilište Zabok, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2016.

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu za 2016.,

Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2016.,

Plavinka d.o.o., Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2016.,

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zaboka za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2016.,          

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Zaboka,

Hrvatska gorska služba spašavanja, pravo građenja na gradskom zemljištu,

Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2017.,

Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom u Gradu Zaboku – na znanje

  • Ispiši:
Vrh