NATJEČAJ za prodaju rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Zaboka (četvrta objava natječaja)

13.9.2017. Natječaji
  • Podijeli:

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 406-01/17-01/04 URBROJ: 2197/01-03/3-17-1 od 10. kolovoza 2017. godine Povjerenstvo za prodaju rabljenih motornih vozila raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prodaju rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Zaboka

(četvrta objava natječaja)

             

             I. Grad Zabok prodaje rabljeno motorno vozilo:

-          L3-motocikl Kawasaki KLE 500, proizveden 2003. godine, prva registracija 04.06.2003. godine, broj šasije JKALE500AAA080546, po početnoj cijeni od 8.395,50 HRK.

            II. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Zagorskom listu“. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: GRAD ZABOK, Zabok, ZIVTOV trg 10 s naznakom „ne otvaraj – natječaj za prodaju motocikla“.

            III. Predmetno rabljeno motorno vozilo prodaje se u stanju „viđeno-kupljeno“. Natječajna dokumentacija dostupna je u Uredu Grada, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7 ili na Internet stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

GRAD ZABOK

 

Priloženi dokumenti

  • Ispiši:
Vrh