Nabava udžbenika u školskoj godini 2017/2018. - odobravanje pomoći

1.9.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

 Gradonačelnik

 

KLASA: 602-01/17-01/01

URBROJ: 2197/01-05/2-17-1

Zabok, 20.06.2017.

Predmet: Odluka o odobravanju pomoći za nabavu udžbenika

            Povodom višekratnih upita za odobravanje pomoći za nabavu udžbenika roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola, na temelju članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 09/13. i 16/14.), te članka 23. Oduke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 38/16 )donosi se sljedeća

ODLUKA

 

            1. Odobrava se novčana pomoć za nabavu udžbenika u školskoj godini 2017/2018 roditeljima djece s prebivalištem na području grada Zaboka, ukoliko mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 1.000,00 kuna.

            2. Novčana pomoć iz točke 1. iznosi za svakog učenika do četvrtog razreda osnovne škole po 200,00 kuna, a za svakog učenika od petog do osmog razreda osnovne škole i učenika srednje škole po 300,00 kuna.

            3. Isplata novčane pomoći u skladu s točkama 1. i 2. ove Odluke izvršit će se iz Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu, konto 37219 (jednokratne novčane pomoći) kao pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika.

            4. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

                                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                                      Ivan Hanžek, oec.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, ovdje,

2. Centar za socijalnu skrb, Zabok,

3. Pismohrana.

Priloženi dokumenti

  • Ispiši:
Vrh