Natječaj za davanje u zakup parkirališta u vlasništvu Grada Zaboka

10.1.2018. Natječaji
  • Podijeli:

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 944-01/17-01/21 URBROJ: 2197/01-03/3-17-1 08. studenog 2017. godine Povjerenstvo za davanje u zakup parkirališta raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za davanje u zakup parkirališta u vlasništvu Grada Zaboka

 I. Grad Zabok daje u zakup 10 (deset) parkirnih mjesta, na parkiralištu koje se nalazi kraj osnovnoškolskog igrališta, na adresi Zabok, Ulica Matije Gupca 21, uređenih na dijelu nekretnine oznake kčbr. 23/12, neplodno, površine 1000m² (u katastru nekretnina oznake kčbr. 6260/12 k.o. Zabok), upisane u zk.ul.br. 3649 k.o. Zabok. Predmetno parkiralište daje se u zakup na određeno vrijeme od jedne godine.

 II. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave Natječaja na Internet stranici Grada Zaboka. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: GRAD ZABOK, Zabok, ZIVTOV trg 10 s naznakom „ne otvaraj – natječaj za zakup parkirališta“.

 III. Natječajna dokumentacija dostupna je radnim danom u Uredu Grada, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

 IV. Početna zakupnina iznosi ukupno 1.000,00 kn mjesečno za predmetni dio parkirališta (svih 10 parkirnih mjesta).

GRAD ZABOK

Parking
Parking
Natječajna dokumentacija druga objava
10. siječnja 2018. 40,5 KB
  • Ispiši:
Vrh