GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA U 2017. GODINI

20.1.2017. Natječaji Sport
  • Podijeli:

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 402-03/17-01/09

URBROJ: 2197/01-05/2-17-2

Zabok, 20.01.2017.

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) te članka 7. Pravilnika o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama (Službeni glasnik KZŽ, br.31/15), Grad Zabok objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA U 2017. GODINI

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE

PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA ZABOKA

            Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, Programu socijalne skrbi za 2017., Programu javnih potreba u sportu za 2017. godinu, te analizi dosadašnjih potreba i definiranja područja financiranja, kojima su identificirane potrebe u gradu Zaboku.

           Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2017. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe i Športska zajednica Grada Zaboka.

            Iznosom od 1.773.600,00 kuna iz Proračuna Grada Zaboka planira se financirati i sufinancirati okvirno 51 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: kulture, sporta, socijalne skrbi, te drugim područjima od interesa za opće dobro.

            Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Dostaviti:

  1. Športska zajednica Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok,
  2. Za objavu na internetskim stranicama Grada Zaboka,
  3. Pismohrana.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Zaboku

 

Godina: 2017.

Redni broj

Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja

(oznaka aktivnosti u proračunu)

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni datum za ugovaranje

 

Napomena

Športska zajednica Grada Zaboka

Natječaj za prijavu programa /projekata u sportu za 2017.,

A101801, Sportska zajednica Grada Zaboka

1.255.000,00

25

01.01.2017.do 31.12.2017.

siječanj 2017.

veljača 2017.

do kraja

ožujka 2017.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Natječaj za prijavu programa /projekata u   kulturi za 2017.,

A101504, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi

313.600,00 kn

15

01.01.2017.do

31.12.2017.

siječanj 2017. godine

veljača 2017.

do kraja

ožujka 2017.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Natječaj za prijavu programa/ projekata socijalne skrbi za 2017.,

A101603, Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi

90.000,00 kn

10

01.01.2017.do

31.12.2017.

siječanj 2017. godine

veljača 2017.

do kraja

ožujka 2017.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Natječaj za program / projekt za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge za 2017.,

A101603, Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi

115.000,00 kn

1

01.01.2017.do

31.12.2017.

siječanj 2017. godine

veljača 2017.

do kraja

ožujka 2017.

KLASA: 402-03/17-01/09

URBROJ: 2197/01-05/2-17-1

Zabok, 20.01.2017.

  Gradonačelnik

 Ivan Hanžek, oec.

  • Ispiši:
Vrh