JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2020. GODINU

22.1.2020. Obavijesti
  • Podijeli:

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica grada Zaboka donijela je 21.01.2020. godine na sjednici Izvršnog odbora Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2020. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =1.340.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

 KRITERIJI I MJERILA ZA PROGRAMIRANJE I FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA SPORTA NA RAZINI GRADA ZABOKA

 ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

 TEKST JAVNOG POZIVA

 GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 OBRAZAC OPISA PROGRAMA

 OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA

 IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

 OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU

 OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

 OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 24. veljače 2020. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@sz-zabok.hr.

 

  • Ispiši:
Vrh