NAJAVA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 13. 7. 2017.

10.7.2017. Događanja
  • Podijeli:

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                  GRAD ZABOK

              G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/17

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 6. srpanj 2017.

P O Z I V

            Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13. i 23/17.) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka koja će se održati

u ČETVRTAK, 13. srpnja 2017. u 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i     r e d

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka od 21.6.2017.,

2. Zagorski vodovod d.o.o., Godišnje izvješće o poslovanju i financijska izvješća za 2016.,

3. Izvještaj o provedbi Lokalne razvojne strategije Grada Zaboka 2014. do 2020. - za 2016.,

4. Prijedlog odluke o kupnji zemljišta u Repovcu,

5. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.6.-30.6.2017.,

6. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,  

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                     

                                                                                                        Gradskog vijeća 

                                                                                                         Žarko Ivančić, oec.

 

Poziv možete preuzeti ovdje

 

Priloženi dokumenti

Poziv na 3 sj GV 13.7.2017
10. srpnja 2017. 5,79 MB
  • Ispiši:
Vrh