NAJAVA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 12. 10. 2017.

10.10.2017. Događanja
 • Podijeli:

         REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ZABOK

             G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/20

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 9. listopada 2017.

P O  Z  I  V

            Na temelju članka 44. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 9/13.) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 12. LISTOPADA 2017. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-12.9.2017.,

2. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu:

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu,

 2. Prijedlog II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u

  Gradu Zaboku za 2017.,

 3. Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

 4. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Zaboku,

 5. Prijedlog II. Izmjena programa javnih potreba u sportu u Gradu Zaboku,

 6. Prijedlog I. Izmjena programa socijalne skrbi,

 7. Prijedlog I. Izmjena programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

 8. Prijedlog I. Izmjena programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,

3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Zaboka,

4. Prijedlog imenovanja Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 5. Prijedlog zaključka o utvrđivanju mirovanja i prestanku mandata članova vijeća mjesnih odbora, određivanju zamjenika, te izboru novih predsjednika Vijeća mjesnih odbora,

6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunska zalihe od 1.- 30. rujna 2017.,

7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

            Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,  

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

                                                                                                                                                                   

 

 • Ispiši:
Vrh