Natječaj za prodaju rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Zaboka

31.10.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 406-01/17-01/04 URBROJ: 2197/01-03/3-17-11 od 26. listopada 2017. godine Povjerenstvo za prodaju rabljenih motornih vozila raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prodaju rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Zaboka

 

  1. Grad Zabok prodaje rabljeno motorno vozilo:

-       L3-motocikl Kawasaki KLE 500, proizveden 2003. godine, prva registracija 04.06.2003. godine, broj šasije JKALE500AAA080546, po početnoj cijeni od 8.395,50 HRK.

            II. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Zagorskom listu“. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: GRAD ZABOK, Zabok, ZIVTOV trg 10 s naznakom „ne otvaraj – natječaj za prodaju motocikla“.

            III. Predmetno rabljeno motorno vozilo prodaje se u stanju „viđeno-kupljeno“. Natječajna dokumentacija dostupna je u Uredu Grada, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7 ili na Internet stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

GRAD ZABOK

Priloženi dokumenti

Natječajna dokumentacija
31. listopada 2017. 49,5 KB
  • Ispiši:
Vrh