Natječaj za prodaju rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Zaboka

28.11.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

  Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 406-01/17-01/04 URBROJ: 2197/01-03/3-17-11 od 26. listopada 2017. godine Povjerenstvo za prodaju rabljenih motornih vozila raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za prodaju rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Zaboka

  I. Grad Zabok prodaje rabljeno motorno vozilo:

      - L3-motocikl Kawasaki KLE 500, proizveden 2003. godine, prva registracija 04.06.2003. godine, broj šasije JKALE500AAA080546, po početnoj cijeni od 5.597,00 HRK.

 II. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Zagorskom listu“. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: GRAD ZABOK, Zabok, ZIVTOV trg 10 s naznakom „ne otvaraj – natječaj za prodaju                  motocikla“.

 III. Predmetno rabljeno motorno vozilo prodaje se u stanju „viđeno-kupljeno“. Natječajna dokumentacija dostupna je u Uredu Grada, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7 ili na Internet stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

 

GRAD ZABOK

Priloženi dokumenti

Natječajna dokumentacija (2)
04. prosinca 2017. 50 KB
Primjer uplatnice za uplatu jamčevine
05. prosinca 2017. 213,35 KB
  • Ispiši:
Vrh