OBAVIJEST FIZIČKIM OSOBAMA - POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA VEZANO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NEKRETNINE ZA STAMBENI PROSTOR I NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

4.8.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Zabok, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

 Porez na nekretnine uvodi se od 01.01.2018. godine.

Navedeni porez zamijenit će komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor te spomeničku rentu. 

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju tijela jedinica lokalne samouprave na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te jedinice. Stoga je Grad Zabok obvezan tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području Grada i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel  za financije Grada Zaboka, koji ovim putem poziva sve

 

vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Zaboka

 

da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama, te radi pravilnog i pravovremenog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanje obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. srpnja 2017. godine dostave Gradu podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

 

Ispunjeni obrasci mogu se dostaviti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu Grad Zabok, Zivtov trg 10, 49 210 Zabok, telefaks: 049/587-757,
e-mail: ivana@zabok.hr; valerija@zabok.hr.

 

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Grad Zabok, a koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH i Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Grad s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Potpuni tekst obavijesti kao i pripadajući obrasci u pdf i word formatu mogu se preuzeti u nastavku:

Priloženi dokumenti

OBAVIJEST POREZNIM OBVEZNICIMA
14. lipnja 2017. 248,63 KB
Obrazac A - stambeni prostor
14. lipnja 2017. 654,22 KB
Obrazac A- stambeni prostor
26. lipnja 2017. 127 KB
  • Ispiši:
Vrh