OBAVIJEST VLASNICIMA/KORISNICIMA POSLOVNIH PROSTORA - POZIV NA DOSTAVU PODATAKA VEZANO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NEKRETNINE

1.9.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Zabok, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Porez na nekretnine uvodi se od 01.01.2018. godine.

                                   

Navedeni porez zamijenit će komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor te spomeničku rentu. 

                                                      

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju tijela jedinica lokalne samouprave na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te jedinice. Stoga je Grad Zabok obvezan tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području Grada i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel  za financije Grada Zaboka, koji ovim putem poziva sve

                                                         

vlasnike i korisnike poslovnih prostora na području Grada Zaboka

                                                                        

da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama, te radi pravilnog i pravovremenog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanje obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine dostave Gradu podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

                                                           

Ispunjeni obrasci mogu se dostaviti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu Grad Zabok, Zivtov trg 10, 49 210 Zabok, telefaks: 049/587-757, 
e-mail: ivana@zabok.hr; valerija@zabok.hr.

 

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Grad Zabok, a koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH i Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Grad s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

                                                                                 

Također ističemo kako je člankom 32. stavkom 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16.) propisano je kako je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje. Stoga je pravilo da se poreznim obveznikom smatra vlasnik nekretnine kao njen samostalni posjednik.

Međutim, obveza plaćanja poreza može biti prenijeta na drugu osobu, ako je ta druga osoba stvarni korisnik nekretnine. Tu drugu osobu Zakon naziva nesamostalnim posjednikom (članak 32. stavak 2. Zakona). Porezni obveznik je nesamostalni posjednik ako na temelju pravnog posla koristi nekretninu, primjerice na temelju ugovora o najmu ili zakupu ili leasingu nekretnine. Da bi se korisnik nekretnine smatrao poreznim obveznikom kao nesamostalnim posjednikom, zakonskom odredbom je propisano da vlasnik nekretnine mora pravnim poslom poreznu obvezu prenijeti na korisnika. Ako pravni posao ne sadrži navedenu odredbu, ili isto nije ugovoreno njegovim dodatkom, poreznim obveznikom smatra se vlasnik nekretnine kao samostalni posjednik.

Bez obzira na osobu poreznog obveznika u ovim slučajevima samostalni posjednik (vlasnik) smatra se solidarnim jamcem za plaćanje poreza (članak 51. stavak 1. Zakona).

Slijedom navedenog molimo sve korisnike/vlasnike poslovnih prostora na području Grada Zaboka da postupe sukladno spomenutoj odredbi odnosno da reguliraju obvezu plaćanja poreza na nekretnine te popune priložene obrasce u svrhu utvrđivanja porezne obveze koja će se primjenjivati od 2018. godine.

Ukoliko će porezna obveza pravnim poslom biti prenesena na korisnika poslovnog prostora potrebno je uz obrasce priložiti i odgovarajuću dokumentaciju (ugovor o najmu ili zakupu, dodatak ugovoru i sl.).

                                                 

Napominjemo kako je za svaku nekretninu u vlasništvu potrebno popuniti zaseban obrazac.

                                                

Potpuni tekst obavijesti kao i pripadajući obrasci u pdf i word formatu mogu se preuzeti u nastavku:

                                      

Priloženi dokumenti

  • Ispiši:
Vrh