OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA u 2018.

9.1.2018. Obavijesti
  • Podijeli:

           REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                  GRAD ZABOK

             Odbor za stipendije

 

KLASA: 604-02/17-01/01

URBROJ: 2197/01-05/2-18-8

Zabok, 09.01.2018.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/10 i 1/15.), a u skladu s točkom 6. i točkom 7. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2017/2018., Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 09. siječnja 2017. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve, te sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Prezime, ime

Fakultet, smjer, godina studija

Ukupni bodovi

  1.  

Roginić Matija

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Strojarstvo-konstrukcije, 2.

203.6

  1.  

Martinko Ivan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1.

120,6

  1.  

Draganić Mislav

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Mehatronika i robotika, 2.

102

  1.  

Kužnar Ana

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1.

95

  1.  

Bedeniković Jelena

Šumarski fakultet, 1.

86,2

  1.  

Hajdaš Sara

Zdravstveno veleučilište, Sanitarno inženjerstvo, 1.

79

Nisu bodovani zahtjevi kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za ostvarenje stipendije, te njihovi zahtjevi nisu uzeti u razmatranje i to:

Lucije Vite Hanžić jer prihodi po članu domaćinstva prelaze iznos određen u uvjetima Natječaja.

Igora Jurineca jer prihodi po članu domaćinstva prelaze iznos određen u uvjetima Natječaja.

Doris Valec jer prihodi po članu domaćinstva prelaze iznos određen u uvjetima Natječaja.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

            Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave.                                                      

            Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka.

            Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

                                                                              PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                 

                                                                                               Bojana Birač

Dostaviti:

1. GRAD ZABOK

            - www.zabok.hr

2. Pismohrana.

  • Ispiši:
Vrh