OSNOVANA JE TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA

28.11.2012. Turistička zajednica

Sjednica Osnivačke Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka održana je 14. 7. 2011. u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zivtiv trg.

Stupanjem na snagu Statuta, TZ Zaboka se smatra osnovanom, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Zahtjev za upis TZ je dužna podnijeti u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

Prava i obveze Zajednice utvrđena su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i donijetim Statutom.


na sjednici su donijeti slijedeći akti:

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  • Ispiši: