POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA ZABOKA U 2019.

13.3.2019. Obavijesti
  • Podijeli:

                          

          REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

              GRAD ZABOK

        G r a d o n a č e l n i k

 

KLASA: 061-06/19-01/001

URBROJ: 2197/01-03/2-19-1

Zabok, 13. ožujka 2019.                   

                                                                                                                                            

PREDMET: Priznanja Grada Zaboka u 2019.

                  - podnošenje prijedloga, traži se

Odlukom o priznanjima Grada Zaboka ustanovljene su vrste javnih priznanja Grada Zaboka, uvjeti pod kojima se ona dodjeljuju i postupak dodjele. Javna priznanja Grada Zaboka su: Povelja Grada Zaboka, Plaketa Grada Zaboka, Zahvalnica Grada Zaboka (koju dodjeljuje Gradonačelnik) i Povelja počasnom građaninu Grada Zaboka.

Povelja Grada Zabokadodjeljuje se povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka i to pojedincima, javnim i drugim ustanovama, poduzećima, jedinicama lokalne uprave i samouprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, ili ako na neki drugi način trajno zaduže Grad u oblasti stvaralaštva i suradnje. Uz povelju, fizičkim osobama se dodjeljuje i novčana nagrada u iznosu od 4.000,00 kn.

Plaketa Grada Zabokadodjeljuje se povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka i to u pravilu pojedincima za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju ili ugledu Grada Zaboka za bilo koji vid stvaralaštva.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu povelja i plaketa imaju članovi Vijeća, Gradonačelnik, radna tijela Gradskog vijeća, te pravne i fizičke osobe s područja Grada Zaboka.

O dodjeli povelja i plaketa odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

             Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima Grada Zaboka ( "Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 6/10.) smanjen je broj priznanja, tako da se sada dodjeljuje jedna povelja i dvije plakete.

 

Predlagači mogu svoj prijedlog dostaviti Gradonačelniku, Zivtov trg 10. najkasnije do 3. travnja 2019. uz obavezno pismeno obrazloženje iz kojeg je vidljivo radi kojih se rezultata i zasluga kandidat predlaže i za koje priznanje. Prijedlozi pristigli nakon ovog roka neće se moći uzeti u razmatranje.

S poštovanjem,

                                                                                                     GRADONAČELNIK

                                          

                                                                                                          Ivan Hanžek,oec.

 

 

 

 

  • Ispiši:
Vrh