Prosinačke svečanosti Grada Zaboka - poziv za dostavu programa

25.9.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

               REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                    GRAD ZABOK

                  Odbor za kulturu

KLASA: 612-01/17-01/04

URBROJ: 2197/01-05/3-17-3

Zabok, 22.09.2017.

  Predmet: Prosinačke svečanosti Grada Zaboka

                   - poziv za dostavu programa

 

 

            Pozivamo Vas da nam dostavite kulturne programe koje namjeravate ostvariti tijekom mjeseca prosinca u Zaboku, a koji su namijenjeni široj javnosti.

            U prijavnici je potrebno navesti:

            - organizator programa,

            - naziv programa,

            - datum i vrijeme održavanja programa,

            - mjesto održavanja programa.

            Za mjesto, datum, vrijeme te ostale pojedinosti oko održavanja kulturnog programa dužan se je pobrinuti sam organizator.

Kako bismo programe na vrijeme objavili, molimo da nam ih dostavite najkasnije do 15. studenog 2017. godine, na adresu Grad Zabok, Zivtov trg 10, 49210 Zabok ili na e-mail adresu: zvjezdana@zabok.hr.

            Večer Zabočana održat će se 22. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 18.00 sati u OŠ K.Š. Gjalskog.

                       S poštovanjem,

                                                                                                 Predsjednica

                                                                                              Odbora za kulturu

                                                                      Valentina Đurek, dipl.inf. univ.spec.oec., v.r.

  • Ispiši:
Vrh