U sklopu rekonstrukcije željezničkog stajališta Dubrava Zabočka,asfaltirana je pristupna prometnica i u tijeku je uređenje nogostupa

9.12.2019. Događanja

Asfaltirana pristupna cesta prema željezničkoj stanici Dubrava Zabočka

U sklopu rekonstrukcije željezničkog stajališta Dubrava Zabočka, asfaltirana je pristupna prometnica i u tijeku je uređenje nogostupa duljine cca 45 metara. Radove izvodi Strojni iskop-transport Zajec, Špičkovina 12, Zabok, a vrijednost istih iznosi 90.000,00 kuna.

 

Predmet projekta je rekonstrukcija željezničkog stajališta- rekonstrukcija uređene površine u peron dužine 160 m i visine 55 cm iznad tračnica, izgradnja nadstrešnice, izgradnja parkirališta i uređenje neposredna okoliša i osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti.

Pješački i kolni pristup željezničkom stajalištu osiguran je sa sjeverne strane, nerazvrstanom cestom, koja spaja željezničko stajalište s Županijskom cestom ŽC2264. Obuhvat zahvata lociran je sjeverno od željezničke pruge R 201 Zaprešić –Čakovec. Pristupna nerazvrstana cesta oformljena je se kao dvosmjerni asfaltni pristup širine 4,5 m s jednom pješačkom stazom širine 1,2 m, zapadno uz kolnu površinu. Istočno je locirana parkirna površina stajališta, koju sačinjavaju dva parkirna mjesta i jedno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti. Kolni pristup, je slijepi i završava T oblikovanjem. Južni dio u površini 5,5*11 m predviđen je za operativni rad vatrogasnog vozila.

Za prihvat i otpremu putnika na željezničkom stajalištu Dubrava Zabočka, postojeća uređena površina, se uklanja i zamjenjuje peronom visine 55 cm od tračnica, širine 3,0 m, i dužine 160 m od km 28+260 do 28+420 km pruge R201 Zaprešić-Čakovec

Prilikom rekonstrukcije uredio se kolosijek po smjeru i visini, zamjenjen je tamponski materijal, zamjenjene tračnice, na novim prednapetim armirano-betonskim

pragovima duljine 260 cm s elastičnim kolosiječnim pričvrsnim priborom, sve u duljini 284 m.

Peronska nadstrešnica dužine 10,30 m, širine 2,35 m, visine 2,53 m, locirana je u km 28+298,40. Bit će izvedena od kružnih čeličnih pocinčanih stupova,  s tri strane ostakljena, plohama kaljenog sigurnosnog stakla. Krov nadstrešnice izveden je od čelične konstrukcije, jednostrešnog pokrova trapeznim pocinčanim plastificiranim čeličnim limom.

Stepenice su locirane u km 28+304,60 za pristup putnicima stajališta i prilagođene su osobama smanjene pokretljivosti. Izvede se u dva kraka 2+4 s podestom. Stepenice su visine od 15 cm i gazišta 33 cm, podest je dužine 170 cm. Širina stepenica između rukohvata je 210 cm.

Rampa za pristup peronu osoba smanjene pokretljivosti smještena je paralelno uz peron i sastoji se od tri kosine dužine 6 m i tri podesta. Zid rampe izvodi se kao slomljena AB ploča.

Parkirališno mjesto za invalidne osobe je projektirano kao okomito za jedan automobil veličine 300*500 cm, te je smješteno najbliže pristupnoj rampi. Parkirališno mjesto izvest će se u asfaltu, i označeno horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i simbolom.

 

Investitor i stručni nadzor nad realizacijom ovog projekta je tvrtka HŽ Infrastruktura, Zagreb, projektant Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, a izvođač radova su Pružne građevine d.o.o., Zagreb. Očekivani završetak ovog projekta je 15. prosincai 2019, a vrijednost radova iznosi oko4,7 milijuna kuna

 

 

  • Ispiši: