Upisi u dječji vrtić Zipkica u Zaboku

9.5.2017. Obavijesti
 • Podijeli:

Na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Zipkica i članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zipkica, ravnateljica Dječjeg vrtića dana 20. travnja 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić ZIPKICA u Zaboku

za odgojno-obrazovnu 2017/2018. godinu

I     U cjelovitom, 10-satnom redovitom odgojno-obrazovnom programu, oglašavaju se slobodna mjesta:

 • Za djecu koja do 31.08.2017. godine navršavaju godinu dana pa do 6. godine života – 78 mjesta

II    Dječji vrtić Zipkica zadržava pravo izmjene broja oglašenih slobodnih mjesta u slučaju reorganizacije u postojećim odgojno-obrazovnim grupama.

III  Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić podnosi se do 15. svibnja 2017. godine u tajništvu Dječjeg vrtića Zipkica, Zabok, Stjepana Radića 15.

Uz Zahtjev, koji se ispunjava u tajništvu ili uzima s mrežne stranice Vrtića, obvezno se prilaže:

 1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 3. Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
 4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zipkica (Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Zipkica.),
 5. Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću Zipkica, a u suprotnom roditelji su suglasni da će snositi puni iznos ekonomske cijene programa.

IV  Ukoliko želi ostvariti pravo na prednost pri upisu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze navedene u članku 8. stavku 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zipkica, o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koju ima dijete koje zajedno s barem jednim roditeljem (osim za dijete bez oba roditelja) ima prebivalište na području Grada Zaboka , prema slijedećem redoslijedu:

 1. dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. dijete iz obitelji s troje ili više djece,
 3. dijete čija su oba roditelja zaposlena,
 4. dijete s teškoćama u razvoju,
 5. dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji,
 6. dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 7. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,

8. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu.    

Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta navedenom u točki 3., pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 1. roditelji koji u primarnom programu već imaju dijete,
 2. zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teška bolest člana obitelji)
 3. status podstanara, stan u nužnom smještaju.

V            S roditeljima eventualno primljene djece s područja drugih  općina, Ugovori o korištenju redovitog programa sklapaju se na vrijeme od godinu dana.

VI    Dječji vrtić Zipkica, objavit će rezultate natječaja nakon donošenja odluke   Komisije za upis djece u Dječji vrtić, a najkasnije do  15. lipnja 2017. godine, na oglasnim pločama i  mrežnim stranicama Dječjeg vrtića.

                                                                                              RAVNATELJICA

                                                                                            Dijana Lovinčić-Crnković

 

 • Ispiši:
Vrh