Sve vijesti

U tijeku izgradnja vodoopskrbe visoke zone-cjevovod prema Piclju

Mjesni odbor III U tijeku izgradnja vodoopskrbe visoke zone-cjevovod prema Piclju, dužine 550 metara. Vrijednost projekta 108.000,00 kn, financiran od strane Grada Zaboka i Zagorskog vodovoda d.o.o.

Pročitaj više

U TIJEKU JE ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE U DUBRAVI ZABOČKOJ

[Mjesni odbor I ] U tijeku izvođenje asfalterskih radova na nerazvrstanoj cesti DZA 010 Odvojak Gregurići i DZA 008 - Odvojak Gregurić Marko. Ugovorena vrijednost radova iznosi 497.182,46 kn.

Pročitaj više

U tijeku uređenje makadamskog parkirališta na Sportskom centru Zaseka

 U tijeku su radovi na strojnom iskopu humusa debljine 30-40 cm, dobavi i polaganju geotekstila, te nasipavanju i nabijanju kamenog materijala na parkiralište površine 50 x 18 m. Završetkom predmetnog parkirališta, isto će moći primit cca 50 osobnih automobila, te nekoliko autobusa. U sklopu istog p

Pročitaj više

U tijeku je uređenje kulturno - edukativnog vrta - reGARDEN u Zaboku

Cilj ovog projekta je aktiviranje područja i stvaranje novih sadržaja. Rješenjem se predviđa izvedba nekoliko kvadratnih polja u parteru s različitim sadržajima za aktivnosti na otvorenom. Zahvat u prostoru je javne i društvene namjene. Cijeli se obuhvat planira kao javni park namijenjen isključivo

Pročitaj više

U završnoj fazi je uređenje dječjeg igrališta u Grdencima.

Nakon obnovljene i rekonstruirane čelične konstrukcije koša sa ugrađenom novom tablom i iscrtanim linijama košarkaškog igrališta, koje je odrađeno u prosincu 2020.g., krenulo se na daljnje uređivanje dječjeg igrališta u Grdencima. Nabavljene su i postavljena aluminijske plastificirane dječje sprave:

Pročitaj više

Pri kraju je rekonstrukcija željezničkog stajališta u Dubravi Zabočkoj

Radovi su u završnoj fazi, preostalo je uređenje okoliša i rasvjete. U tijeku je projekt rekonstrukcije željezničkog stajališta u Dubravi Zabočkoj koji obuhvaća uređenje perona dužine 160 m i visine 55 cm iznad vrha tračnica, izgradnju nove nadstrešnice, parkirališta (2+1 za osobe smanjene pokretlji

Pročitaj više
Vrh