RASPORED ODVOZA OTPADA

Molimo korisnike da se pridržavaju uputa za selektiranje otpada i da u posudu za selektivni otpad ne stavljaju miješani otpad.

Papir stavljajte u plave vreće ili posude - za domaćinstva / kod stambenih zgrada u posude za papir. Koristite zelene otoke za veće količine papira, plastike, stakla, tekstila i metala.

Kompostere možete naručiti u Komunalno Zabok d.o.o., ZIVTOV trg 3, Zabok. Telefoni (049) 492 358, 492 357, 226 630.

Kalendar odvoza otpada možete preuzeti na linkovima:

https://www.komunalno-zabok.hr/index.php/komunalna-djelatnost/odvoz-otpada

Za upute za razvrstavanje otpada kliknite na ovaj link.

 Odvoz otpada

Odvoz mješanog komunalnog otpada grad Zabok Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada od domaćinstva obavlja se po slijedećem rasporedu: Od 01. siječnja do 31. svibnja od 07.00 do 15.00 sati Od 01. lipnja do 31. listopada od 06.00 do 14.00 sati Od 01. studenog do 31. prosinca od 07.00 do 15.00 sati Od 01. siječnja do 31. prosinca od 05.00 do 13.00 sati ponedjeljak i petak

Ponedjeljak Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:

 •   ul. M. Gupca od Policije do stanice za teh. pregled
 •   ul S. Radića,
 •   Naselje Borovčak
 •   ul. A. Šenoa,
 •   ul. N. Tesla,
 •   ul. Tina Ujevića,
 •   Prpićev trg,
 •   Trg K. Š. Đalskog,
 •   Kumrovečka ul.
 •   Gajeva ul. -
 •   Radničko naselje
 •   Zabočka cesta
 •   Kaštelski put
 •   Trg D. Domjanića
 •   Prilaz dr. Franje Tuđmana
 •   Naselje Tomeki
 •   Jakuševec
 •   Martinišće
 •   Prosenik Gubaševski
 •   Prosenik Začretski
 •   Gubaševo

Utorak Kućni odvoz smećarem Grdenci i kontejnerski odvoz.

Srijeda Kontejnerski odvoz.

Četvrtak Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:

 •   Grabrovec
 •   Hum Zabočki
 •   Lug Zabočki
 •   Bračak
 •   Dubrava
 •   Špičkovina

Petak Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:

 •   Ul. M. Gupca od Policije do Pavlovca
 •   Pavlovec
 •   Gredice
 •   Zabočki bregi donji i gornji
 •   Zagrebačka ul.
 •   Varaždinska ul.
 •   Ljubljanska ul.
 •   Bregovita ul.
 •   Ul. C. Huis
 •   Ul. M. J. Zagorka
 •   Ul. J. J. Strossmayera
 •   Zagorska ul.
 •   Ul. Tituša Brezovačkog
 •   Ul. A. Kovačića
 •   Ul. V. Nazora
 •   Repovec
 •   Tisanić Jarek
 • Ispiši: