Najvažniji akti

  • Podijeli:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=4

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=12

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=12

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=13

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2017. do 2022. godine

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_5.pdf#page=10

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača

 http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=29

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Zaboka za 2018. inu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=30

Zaključak o izboru Savjeta mladih Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=32

_________________________________________________________________________________________

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 12/04.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2004_12.pdf#page=45

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 16/04.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2004_16.pdf#page=95

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 04/06.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2006_4.pdf#page=50

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 12/07.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2007_12.pdf#page=47

Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst) (Službeni glasnik KZŽ 23/09.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2009_23.pdf#page=43

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 24/09.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2009_24.pdf#page=2

Odluka i izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 03/13.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2013_3.pdf#page=30

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_8.pdf#page=17

 

  • Ispiši:

Statut Grada Zaboka

Statut Grada Zaboka je objavljen u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" broj 9/2013. 

Statut Grada Zaboka
17. prosinca 2016. 175,51 KB
Statutarna odluka
17. prosinca 2016. 96,97 KB

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zaboka

Plan prijma za 2014
17. prosinca 2016. 96,64 KB
Plan prijma za 2015.
17. prosinca 2016. 96,89 KB
Plan prijma 2016.
17. prosinca 2016. 32,46 KB
Plan prijma 2017.
13. siječnja 2017. 138,38 KB
Plan prijma u službu u 2018.
01. veljače 2018. 370,58 KB

Godišnji plan upravljanja imovinom-nekretninama Grada Zaboka za 2016. godinu

Godisnji plan upravljanja 2016.
17. prosinca 2016. 97,77 KB

Odluka o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva

Pravilnik o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama

gv22 Pravilnik o financiranju udruga
17. prosinca 2016. 200,59 KB

Odluka o obavljanju poslova mobilnog reciklažnog dvorišta

gv22 mobilno reciklazno dvoriste
17. prosinca 2016. 146,43 KB

Odluka o korištenju gradskih površina za oglašavanje u izbornoj promidžbi

Odluka o oglasavanju
17. prosinca 2016. 69,87 KB

Pravilnik o upravljanju i korištenju društvenih domova Grada Zaboka

Odluka o osnivanju Savjeta mladih

Odluka o osnivanju Savjeta mladih
17. prosinca 2016. 109,21 KB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaje putem automata i za prigodnu prodaju

Odluka standovi
17. prosinca 2016. 100,28 KB

Odluka o Gospodarskoj zoni Grada Zaboka

Odluka o gospodarskoj zoni
17. prosinca 2016. 103,16 KB

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka kucni ljubimci
17. prosinca 2016. 107,59 KB

Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave

Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
17. prosinca 2016. 112,64 KB

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok (odluku je donijela Skupština Krapinsko-zagorske županije - objavljena u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije broj 26/13. - stupila na snagu 2. 11. 2013.)

odluka o odvodnji
17. prosinca 2016. 2,84 MB

Odluka o uređenju prometa na području Grada Zaboka (objavljena u Službenom glasniku KZŽ br. 9/13.)

Odluka o prometu
17. prosinca 2016. 173,87 KB

Plan rasporeda kioska ( objavljen u Službenom glasniku KZŽ br. 6/10)

Plan rasporeda kioska
17. prosinca 2016. 44,74 KB

Odluka o kioscima ( objavljena u Službenom glasniku KZŽ br. 6/10)

Odluka o kioscima
17. prosinca 2016. 109,79 KB

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

ODLUKA O VRIJEDNOSTIMA
17. prosinca 2016. 154,46 KB

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Pravilnik o regulaciji prometa u mirovanju pokraj zgrade DVJ "Zipkica"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendijama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stipendijama
17. prosinca 2016. 101,41 KB

Pravilnik o stipendijama

gv11 stipendije
17. prosinca 2016. 96,49 KB

Odluka o kioscima

Odluka o kioscima
17. prosinca 2016. 109,79 KB

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

gv23 Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova
17. prosinca 2016. 108,73 KB

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

Odluka Vijeca MO nova
17. prosinca 2016. 110 KB

Odluka o groblju

Odluka o groblju
17. prosinca 2016. 8,21 MB

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

oduka agrotehnicke mjere
17. prosinca 2016. 119,63 KB

Pravilnik o korištenju javnih parkirališta

Pravilnik o koristenju parkiralista
17. prosinca 2016. 81,63 KB

Odluka o uvjetima parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Zaboka

Odluka o uvjetima parkiranja
17. prosinca 2016. 96,92 KB

Strategija sprečavanja i prevencije korupcije za izabrane aktivnosti Gradske uprave 2011. – 2013.

STRATEGIJA
17. prosinca 2016. 258,45 KB

Plan gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom
17. prosinca 2016. 1,56 MB

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgojai prednosti pri upisu u vrtić u Zaboku

gv17 mjerila DV
17. prosinca 2016. 111,95 KB

Odluka o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zaboka

Odluka o poslovnim prostorima
17. prosinca 2016. 125,57 KB

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu

PRESTAJE VAŽITI donošenjem
ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE, koja je objavljena u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" br. 22/2011.,

a stupa na snagu 11. 11. 2011 - PRESTAJE VAŽITI DONOŠENJEM Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

ODLUKA
17. prosinca 2016. 1,31 MB

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
17. prosinca 2016. 52,5 KB

Odluka o socijalnoj skrbi

 

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=96

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_29.pdf#page=74

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaboka

Odluka o porezima Grada Zaboka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (2015.)

Odluka o izm i dop kor
17. prosinca 2016. 36,5 KB

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi
17. prosinca 2016. 123,5 KB

Odluka o priznanjima Grada Zaboka

Odluka o priznanjima Grada Zaboka
17. prosinca 2016. 1,25 MB

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu
17. prosinca 2016. 165,79 KB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Izmjena odluke o kom doprinosu
17. prosinca 2016. 76,16 KB

Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka

Poslovnik je objavljen u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" broj 9/2013.

Poslovnik
151,77 KB
Vrh