LOKALNI IZBORI 2017.

  • Podijeli:

Izbori za predstavnička tijela i nositelje izvršne vlasti Grada Zaboka održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine.

Na lokalnim izborima biraju se članovi općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština kao predstavnička tijela tih jedinica i biraju se općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici kao nositelji izvršne vlasti u gradovima, općinama i županijama.

Nadolazeći redovni lokalni izbori održat će se, u skladu s člankom 7. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16), u nedjelju, 21. svibnja 2017. godine.

Na službenoj stranici Državnog izbornog povjerenstva možete pratiti sva događanja, skinuti upute, obrasce i dr.

http://www.izbori.hr/ws/index.html

KONTAKT: Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zaboka

Sjedište: Zivtov trg 1O/II kat, ured broj 7

Tel: 049 587 764

Fax: 049 587 757

e-mail: kruno@zabok.hr

Prestanak mandata članovima Gradskog vijeća Grada Zaboka  (saziv 2013. - 2017. ) s danom  20. travnja 2017.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 13. travnja 2017. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 21. svibnja 2017. godine.

Odluka je objavljena u “Narodnim novinama” broj 38/17 od 19. travnja 2017. godine, a stupila je na snagu 20. travnja 2017. godine. Danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora prestao je mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i članova Gradskog vijeća Grada Zaboka. S tim danom prestao je mandat i svim predsjednicima, potpredsjednicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaboka.

Danom prestanka mandata predsjednici, potpredsjednicima i svim ostalim članovima Gradskog vijeća prestala su prava i obaveze u svezi s obavljanjem dužnosti u Gradskom vijeću, a predsjednicima, potpredsjednicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća prava i obaveze u svezi s obavljanjem dužnosti u radnim tijelima.

Obavijest o dežurstvu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zaboka

Sukladno uputama Državnog izbornog povjerenstva, a zbog nužnosti da se svim izbornim sudionicima lokalnih izbora pod jednakim uvjetima omogući predaja kandidacijskih lista/kandidatura, ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidatura i pravodobno dobivanje svih informacija koje su im potrebne vezano za sudjelovanje na izborima, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zaboka organizirati će dežurstva u terminima kako slijedi:

  • 21., 24., 25., 26., 27. i 28. travnja i 2. svibnja 2017. – od 8:00 do 16:00 sati
  • 22., 23., 29. i 30. travnja i 1. svibnja 2017. – od 10:00 do 14:00 sati
  • 3. svibnja 2017. – od 8:00 do 20:00 sati
  • 4. svibnja 2017. – od 8:00 do 24:00 sata

Dežurstva će biti organizirana na adresi sjedišta Gradskog izbornog povjerenstva: Zivtov trg 10/II kat, ured br. 7

Obavijest biračima

Objava Ureda državne uprave biračima da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača zaključno do 10. svibnja 2017.

KZZ Obavijest biracima
24. travnja 2017. 112,77 KB

Objava pravovaljano predloženih kandidatura za izbor Gradonačelnika Grada Zaboka i njegovog zamjenika

Objava pravovaljano predloženih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Zaboka 

Financiranje izborne promidžbe

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i na izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda - on line edukacija namijenjena izbornim sudionicima

Vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - on line edukacija namijenjena izbornim sudionicima

Podsjetnik s pregledom obveza kandidata
09. svibnja 2017. 930,95 KB

Objava konačnih rezultata izbora za Gradonačelnika i članove Gradskog vijeća Grada Zaboka

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

Rješenje o imenovanju GIP Grada Zaboka
12. travnja 2017. 24,12 KB
Rješenje o određivanju biračkih mjesta
25. travnja 2017. 299,72 KB
Vrh