Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

  • Podijeli:

OBAVIJEST O POSTOJANJU / NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

TEMELJEM ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

 

Čelnik tijela naručitelja Grada Zaboka - gradonačelnik Grada Zaboka, niti s njim povezane osobe nisu u sukobu interesa niti s jedim godpodarskim subjektom.

Zamjenica gradonačelnika Grada Zaboka, odnosno s njom povezane osobe u sukobu su interesa sa gospodarskim subjektom DEVETKA CRAFT j.do.o., Zabok, Matije Gupca 45.

Slijedom navedenog Grad Zabok ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom DEVETKA CRAFT j.d.o.o., Zabok, Matije Gupca 45.

  • Ispiši:
Vrh