OSTALI NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

 

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Zaboku – Ulica Ivana i Cvjete Huis (sa dva odvojka), Ulica Marije Jurić Zagorke, Ljubljanska ulica, Ulica Tituša Brezovačkog i Bregovita ulica (sve k.o. Zabok)

Obavijesti 27.6.2017.

                                    REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                    GRAD ZABOK                    Gradonačelnik   KLASA:340-01/17-01/10 UR...

Pročitaj više
Vrh