Otvorena savjetovanja

  • Podijeli:

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka

              4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG.

            Temeljem ZKG-a Grad Zabok ima obvezu odlukom odrediti komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

            Slijedom iznijetog, pripremljen je nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka, temeljem članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. ZKG-a.

            Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge na nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka.

Svoje prijedloge možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu. Svi u roku pristigli prijedlozi će se razmotriti.

            Obrazloženje uz nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka daje se uz ovaj Javni poziv.

            Savjetovanje će trajati od do 22.10.2018. godine do 21.11.2018. godine.

            Po isteku roka savjetovanja izradit će se izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga. Izvješće će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

_____________________________________________________________________________________________________________

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o komunalnoj naknadi

 

            4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG.

            Temeljem ZKG-a Grad Zabok ima obvezu donijeti novu odluku o komunalnoj naknadi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ZKG-a odnosno do 4. veljače 2019. godine.

            Slijedom iznijetog pripremljen je nacrt odluke o komunalnoj naknadi, temeljem članka 95. stavka 1. ZKG-a. Obrazloženje uz nacrt odluke o komunalnoj naknadi daje se uz ovaj Javni poziv.Ovim putem poziva se zainteresiranu javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnoj naknadi.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10.

            Savjetovanje će trajati od 22. listopada 2018. do 20. studenog 2018. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

            Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi
22. listopada 2018. 40,55 KB

______________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

            4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG.

            Temeljem ZKG-a Grad Zabok ima obvezu donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade, obzirom se važeća Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 17/01.) od 1. siječnja 2019. godine više neće moći primjenjivati.

            Slijedom iznijetog, pripremljen je nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, temeljem članka 98. stavka 1. i članka 129. stavka 2. ZKG-a. Obrazloženje uz nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade daje se uz ovaj Javni poziv.

            Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10.    

Savjetovanje će trajati od 18. listopada 2018. do 16. studenog 2018.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zaboka www. zabok.hr.

  

________________________________________________________________________________________________________

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 NAZIV NACRTA AKTA/DOKUMENTA: ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

OBRAZLOŽENJE AKTA/DOKUMENTA S CILJEVIMA DONOŠENJA I RAZLOZIMA KOJI SE ŽELE POSTIĆI, S POJAŠNJENJEM KLJUČNIH PITANJA:

Člankom 49. stavkom 4. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17.) propisana je nadležnost jedinice lokalne samouprave da propiše način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa.

Člankom 51. stavkom 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17.) propisana je nadležnost jedinice lokalne samouprave da propiše uvjete i način držanja kućnih ljubimaca. Jedinica lokalne samouprave može urediti uvjete držanja životinja u skladu s njihovim potrebama, zabraniti kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životnija te zabranu držanja pasa stalno vezanima ili u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

Člankom 62. stavkom 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17.) propisana je nadležnost jedinice lokalne samouprave da odredi način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. U pravilu je to pitanje već uređeno samim Zakonom o zaštiti životinja.

Zakon o zaštiti životnija daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da propišu trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja, što Grad Zabok nije propisao u nacrtu predmetne odluke.

Slijedom ovih ovlaštenja i nadležnosti, pripremljen je nacrt ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA, kakobi Grad Zabok ispunio svoje zakonske obveze iz Zakona o zaštiti životinja.

ROK I NAČIN DOSTAVE KOMENTARA (s kontaktima):

Javno savjetovanje otvoreno je od 2.10. 2018. do 31.10.2018.

Mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti putem propisanog obrasca na mail gordana@zabok.hr.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

ARHIVA

Grad Zabok otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu:

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o NACRTU  ODLUKE O POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE

Odluka o pomoći za novorođeno dijete
24. svibnja 2018. 99,79 KB

Otvara se savjetovanje o Nacrtu odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada te redovitom godišnjem nadzoru na područja Grada Zaboka

Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga preuzmite u nastavku

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o STATUTARNOJ ODLUCI O IZMJENI I DOPUNI STATUTA GRADA ZABOKA

 

Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 9. siječnja 2018. godine do 18. siječnja 2018. godine.

Statutarna odluka
09. siječnja 2018. 41,5 KB

Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga preuzmite u nastavku

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Zaboka

Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 11. siječnja 2018. godine do 18. siječnja 2018. godine.

Odluka o načinu prikupljanja kom. otpada
11. siječnja 2018. 73,49 KB

Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga preuzmite u nastavku

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanja odbačenog otpada na području grada Zaboka

Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 11. siječnja 2018. godine do 18. siječnja 2018. godine.

Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga preuzmite u nastavku

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 11. siječnja 2018. godine do 18. siječnja 2018. godine.

Odluka o izmjenama odluke o komunalnom redu
11. siječnja 2018. 31,52 KB

Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga preuzmite u nastavku

  • Ispiši:
Vrh