Plan nabave

  • Ispiši:

Plan nabave za 2020. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" 101/17.) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Plan nabave za 2020. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Sve kasnije izmjene i dopune Plana nabave obavljivat će se izravno u EOJN.

Plan nabave 8.1.2020
08. siječnja 2020. 96,46 KB

Plan nabave za 2019. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" 101/17.) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Plan nabave za 2019. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Plan nabave za 2018. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" 101/17.) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Sve kasnije promjene Plana nabave Grada Zaboka za 2018. godinu objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Plan nabave za 2018. godinu
18. siječnja 2018. 35,79 KB

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu
01. veljače 2017. 170,42 KB

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016.
04. siječnja 2016. 176,53 KB
I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
12. siječnja 2017. 131,51 KB

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015
12. siječnja 2017. 129,21 KB
II. izmjene i dopune plana nabave za 2015.
15. prosinca 2016. 169,28 KB

Plan nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2014.
12. siječnja 2017. 97,53 KB
Plan nabave za 2014
17. prosinca 2016. 96,99 KB

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu
17. prosinca 2016. 65,5 KB
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013.
17. prosinca 2016. 103,89 KB
II izmjene Plana nabave ua 2013. prave
17. prosinca 2016. 115,14 KB