Prostorni planovi

  • Podijeli:

 

Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka,

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_3.pdf#page=28

 Odluka o započinjanju postupka ocijene o potrebi provedbe strateške procijene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_3.pdf#page=3

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA VI. IZMJENE I DOPUNE – ELABORAT

 

01 PPUG Zabok VI izmjene ELABORAT PLANA
23. rujna 2019. 15,06 MB

Odluka o VI.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=6

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o  Prijedlogu  VI.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Obavijest o javnoj raspravi o  Prijedlogu  VI.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

 Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka - pročišćeni tekst

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_5.pdf#page=47

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZABOKA

 

23. siječnja 2018.

PPUG Zabok V. izmjene i dopune Prilozi Plana
24. siječnja 2018. 11,5 MB

 

  

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZABOKA

ODLUKA O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA ZABOKA

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA ZABOKA

 

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

IV. IZMJENE PPUGZ

III. IZMJENE PPUGZ (2015.)

1404 05 01
01. prosinca 2016. 2,8 MB
1404 05 21
01. prosinca 2016. 2,65 MB
1404 05 22
01. prosinca 2016. 2,59 MB
1404 05 24
01. prosinca 2016. 2,58 MB
1404 05 31
01. prosinca 2016. 2,59 MB
1404 05 32
01. prosinca 2016. 2,59 MB
1404 05 4.a
01. prosinca 2016. 2,12 MB
1404 05 4.b
01. prosinca 2016. 1,62 MB
1404 05 4.c
01. prosinca 2016. 4,09 MB
1404 05 4.d
01. prosinca 2016. 2,01 MB
KNJIGA 2 Obavezni prilozi plana
01. prosinca 2016. 3,49 MB

II. IZMJENE PPUGZ (2013.)

2.1.prometna mreza 2 izmjena PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,57 MB
2.2.elektroenergetska mreza PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,66 MB
2.3.telekomunikacijska mreza PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,52 MB
2.4.plinovodna mreza 2 izmjena PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,59 MB
2.5.vodovodna mreza PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,6 MB
KNJIGA 2 Obavezni prilozi plana
01. prosinca 2016. 3,53 MB
3.1.zasticena kulturna dobra PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,6 MB
gv 2 IZMENE PPPUGZ 2013
01. prosinca 2016. 198,93 KB

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka (2011.)

gv24 Izmjene i dopune PPUGZ 2011
01. prosinca 2016. 250,3 KB

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka (2009.)

0. obrazlozenje
01. prosinca 2016. 849,92 KB
0. odredbe za provodjenje
01. prosinca 2016. 438,05 KB
1. koristenje i namjena povrsina
01. prosinca 2016. 1,86 MB
2.1. prometna mreza
01. prosinca 2016. 1,44 MB
2.2. elektroenergetska mreza
01. prosinca 2016. 1,42 MB
2.3. telekomunikacijska mreza
01. prosinca 2016. 1,42 MB
2.4. plinovodna mreza
01. prosinca 2016. 1,42 MB
2.5. vodoopskrbna mreza
01. prosinca 2016. 1,43 MB
2.6. odvodnja otpadnih voda
01. prosinca 2016. 1,43 MB
3.1. zasticena kulturna i prirodna dobra
01. prosinca 2016. 1,43 MB
4.a. gp naselja
01. prosinca 2016. 1,8 MB
4.b. gp naselja
01. prosinca 2016. 2,47 MB
4.c. gp naselja
01. prosinca 2016. 940,03 KB
4.d. gp naselja
01. prosinca 2016. 2,64 MB
4.e. gp naselja
01. prosinca 2016. 2,26 MB
Odluka o donosenju PPUGZ 09
01. prosinca 2016. 394,42 KB
Vrh