RASPORED ODVOZA OTPADA

 • Podijeli:

Kalendar odvoza komunalnog miješanog i selektivnog otpada za 2017. godinu

Odvoz mješanog komunalnog otpada grad Zabok
Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada od domaćinstva obavlja se po slijedećem rasporedu:
Od 01. siječnja do 31. svibnja od 07.00 do 15.00 sati
Od 01. lipnja do 31. listopada od 06.00 do 14.00 sati
Od 01. studenog do 31. prosinca od 07.00 do 15.00 sati
Od 01. siječnja do 31. prosinca od 05.00 do 13.00 sati ponedjeljak i petak

Ponedjeljak
Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:

 •   ul. M. Gupca od Policije do stanice za teh. pregled
 •   ul S. Radića,
 •   Naselje Borovčak
 •   ul. A. Šenoa,
 •   ul. N. Tesla,
 •   ul. Tina Ujevića,
 •   Prpićev trg,
 •   Trg K. Š. Đalskog,
 •   Kumrovečka ul.
 •   Gajeva ul. -
 •   Radničko naselje
 •   Zabočka cesta
 •   Kaštelski put
 •   Trg D. Domjanića
 •   Prilaz dr. Franje Tuđmana
 •   Naselje Tomeki
 •   Jakuševec
 •   Martinišće
 •   Prosenik Gubaševski
 •   Prosenik Začretski
 •   Gubaševo
Utorak
Kućni odvoz smećarem Grdenci i kontejnerski odvoz.
Srijeda
Kontejnerski odvoz.
Četvrtak
Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:
 •   Grabrovec
 •   Hum Zabočki
 •   Lug Zabočki
 •   Bračak
 •   Dubrava
 •   Špičkovina
Petak
Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:
 •   Ul. M. Gupca od Policije do Pavlovca
 •   Pavlovec
 •   Gredice
 •   Zabočki bregi donji i gornji
 •   Zagrebačka ul.
 •   Varaždinska ul.
 •   Ljubljanska ul.
 •   Bregovita ul.
 •   Ul. C. Huis
 •   Ul. M. J. Zagorka
 •   Ul. J. J. Strossmayera
 •   Zagorska ul.
 •   Ul. Tituša Brezovačkog
 •   Ul. A. Kovačića
 •   Ul. V. Nazora
 •   Repovec
 •   Tisanić Jar
 • Ispiši:
Vrh