Raspored ukopa

  • Podijeli:

GRADSKO GROBLJE U ZABOKU
Raspored sprovoda i ispraćajaPoštovani građani ,


Podaci o umrlim osobama i sahranama na gradskom groblju u Zaboku:


IME I PREZIME                                    ADRESA                                       DAN, DATUM I VRIJEME SAHRANE

Dragutin Mihovilić                               Grdenci 2                                        Petak, 19.01.2018. u 15,30 sati   

(09.04.1946.-17.01.2018.)

 

Zdravko Repovečki                             Repovec 53                                   Četvrtak, 18.01.2018. u 15,30 sati

(01.07.1965.-16.01.2018.)

ARHIVA

Anđelina Tuđa                                      Lug Zabočki 7                              Ponedjeljak, 15.01.2018. u 15,30 sati

(24.01.1927.-14.01.2018.)

Jelica Tomek                                       Ivana i Cvijete Huis 3                     Utorak, 09.01.2018. u 15,00 sati

(12.04.1952.-06.01.2018.)

Dubravka Kalac-Mihelić                    Matije Gupca 108 A                         Srijeda, 03.01.2018. u 15,30 sati

(10.04.1941.-01.01.2018.)

Mašić Jovanka                                    Antuna Mihanovića 3                      Srijeda, 27.12.2017. u 15,00 sati

(20.01.1927.-24.12.2017.)

Franjo Pihač                                        Hum Zabočki 46                            Subota, 23.12.2017. u 13,30 sati

(10.05.1935.-21.12.2017.)

Katarina Bezik-Haric                       Matije Gupca 154                               Subota, 23.12.2017. u 14,00 sati

(17.09.1933.-20.12.2017.)

Pavao Kušan                                     Lug Zabočki 28                                 Srijeda, 20.12.2017. u 15,00 sati

(09.01.1928.-19.12.2017.)

Robert Jerneić                                    T. Jarek 24                                    Četvrtak, 7.12. 2017. u 15,30 sati

(16.7.1970.-6.12.2017.)

Višnja Gerić, rođ. Rafajec                   Brezova 31                                   Srijeda, 29.11.2017. u 15,00 sati

(20.11.1957.-26.11.2017.)

Jelena Tumpić                                  Grdenci 112                                     Utorak, 14.11.2017. u 16,00 sati

(19.06.1942.-12.11.2017.)

Repanić Marijan                              Zabočka cesta 21                            Utorak, 06.11.2017. u 16,00 sati

(28.07.1957.-02.11.2017.)

Sever Marija                                    Grdenci 16                                       Utorak, 31.10.2017. u 14,45 sati

(27.11.1946.-29.10.2017.)

Vera Jug                                          Ljubljanska 10, Zabok                    Ponedjeljak,30. 10. 2017. u 16,00 sati

(1.12.1942.-27.10.2017.)

Stjepan Huis                                   M. Gupca 123, Zabok                     Utorak, 31.10. 2017. u 15,30 sati                 

(19.1.1929.-29.10.2017.)  

Alojzije Ivanek                                 Hum Zabočki 82                               Petak, 20.10.2017. u 16,30 sati

(28.11.1932.-18.10.2017.)

Bara Vidak                                         Budinščina 60                               Ponedjeljak, 16.10.2017. u 16,00 sati

(24.02.1926.-14.10.2017.)

Posavec Radovan                             Hum Zabočki 17                            Utorak, 03.10.2017. u 16,30 sati

(03.05.1937.-30.09.2017.)

Viktor Mraz                                       Tisanić Jarek 1a                             Ponedjeljak, 02.10.2017. u 16,30 sati

(23.12.1928.-29.09.2017.)

Ivan Antolić                                     Naselje Borovčaki 11                        Subota, 16.09.2017. u 16,00 sati

(04.11.1947.-15.09.2017.)

Tkalčević Štefanija                         Zabok, Ulica Tršinski 2                      Petak, 1.9.2017. u 18,00 sati

(20.12.1936.-31.8.2017.)

Špoljarić Pavle                                     Repovec 4                                   Srijeda, 23.8.2017. u 18,00 sati

(23.6.1951-21.8.2017.)                          

Bara Vrančić                                     Zabok, Tina Ujevića 1                       Petak, 4. 8. 2017. u 17,45 sati

(12.5.1930.-3.8.2017.)

Marija Tuđa                                     Zabok, Ulica Rebro II kbr 4                     Ponedjeljak, 24.7.2017. u 18,00 sati

(22.8.1932.-22.7.2017.)

Marija Gorički                                     Grdenci 103                                      Ponedjeljak, 17.7.2017. u 18,00 sati

(7.11.1934.-14.7.2017.)

Juraj Lež                                           Zabok, I.C. Huis 22                            Srijeda, 19.7.2017. u 18,00 sati

(20.2.1944.-14.7.2017.)

Zvonimir Bakran                               Jakuševec Zabočki 85                            Utorak, 18.07.2017. u 17,00 sati 

(25.09.1954.-16.07.2017)

Mile Vranješ                                        Matije Gupca 74                                Četvrtak, 13.07.2017. u 18,00 sati (ispraćaj)    

(23.10.1941.-12.07.2017.)

Vladimir Krajačić                               Lug Zabočki 78                                  Srijeda, 12.07.2017. u 18,00 sati

(11.01.1927.-10.07.2017.)

Danica Goluban                                  Hundrići 1                                       Četvrtak, 29.06.2017. u 18,00 sati                             

(15.10.1928.-28.06.2017.) 

Zorica Grah                                          Repovec 2                                     Ponedjeljak, 26.06.2017. u 18,00 sati

(07.12.1927.-24.06.2017.)

Anđela Tršinski                                Zabočka cesta 12                               Srijeda, 21.06.2017. u 17:30 sati

(14.09.1939.-20.06.2017.)

Đurđica Tuđa                                     Lug Zabočki 20                               Ponedjeljak, 19.6.2017.u 17,30 sati

(31.12.1928.-16.6.2017.)

Ilija Štampar                                  Kustošijanska ulica 63, Zagreb           Utorak, 13.06.2017. u 17,30 sati

(15.08.1957.-10.06.2017.)

Jelena Borovčak                                  Jakuševec Zabočki 45                  Ponedjeljak, 5. 6. 2017. u 17,30 sati

(20.12.1933.-3.6.2017.)

Ana Tuđa                                             Lug Zabočki 17                           Ponedjeljak, 5. 6.2017. u 18,00 sati

(2.9.1940.-2.6.2017.)

Ana Balija-Šturma                             Bregi Zabočki 1                           Ponedjeljak, 29.05.2017. u 17,00 sati 

(28.09.1924. - 25.05.2017.)

Ivan Jurina                                          Ulica Grabrovec 18                        Srijeda, 17.05.2017. u 17,00 sati       

(31.03.1945.-15.05.2017.)

Andrija Žiger                                     Dubrava Zabočka 43 B                   Ponedjeljak, 15. 5. 2017. u 16,00 sati

(28.9.1957.-13.5.2017.)

Štefica Mikulec                                 Jakuševec Zabočki 20                   Ponedjeljak, 08.05.2017. u 16,30 sati

(24.04.1922.-06.05.2017.)

Eva Saftić                                             Matije Gupca 42                           Ponedjeljak, 08.05.2017. u 17,00 sati (ispraćaj)

(14.03.1928.-05.05.2017.)

Vladimir Kušan                                     Grdenci 93                                   Četvrtak, 20.04.2017. u 17,00 sati   

(30.09.1928.-19.04.2017.)

Slava Borovčak                                  Naselje Borovčaki 24                       Ponedjeljak, 17.04.2017. u 18,00 sati

(09.05.1929.-14.04.2017.)

Drago Banović                                      München                                        Utorak, 11.04.2017. u 17,00 sati

(14.10.1965.-08.04.2017.) 

Katarina Stamičar                             Pavlovec Zabočki 162                         Petak, 31.03.2017. u 16,00 sati

(01.11.1932.-30.03.2017.)

Viktor Gršak                                       Zagrebačka 4                                  Ponedjeljak, 27.03.2017. u 16,30 sati

(24.06.1939.-24.03.2017.)

Ivan Goluban                                    Ulica Grabrovec 25                             Četvrtak 23.03.2017. u 15,30 sati

(17.06.1936.-22.03.2017.)

Marica Voslar                                     Hum Zabočki 38                                Četvrtak 23.03.2017. u 16,00 sati

(26.09.1927.-21.03.2017.)

Magdica Lihter                                  Ulica Šoštari 2                                   Četvrtak, 16. 03. 2017. u 16,00 sati

(17.7.1929.-14.3.2017.)

Antonija Ćosić                                    Zabočka cesta 16                            Srijeda, 15.03.2017. u 16,00 sati

(06.09.1947.-14.03.2017.)

Štefanija Jerneić                                 M. Gupca 7                                     Subota, 11.03.2017. u 16,00 sati

(15.05.1925.-10.03. 2017.)

Stjepan Ranogajec                              Matije Gupca 72/2                           Srijeda, 8.03. 2017. u 16,30 sati

(15.02.1945.-7.03.2017.)

Zvonimir Budjak                                  Tisanić Jarek 55b                          Utorak, 7. 03. 2017. u 16,30 sati

(29.04.1952.-5.03.2017.)

Radojka Vučković                                Bračak 3                                     Utorak, 7.03, 2017. u 15,30 sati

(17.07.1939.-7.03.2017.)

Josip Loina                                         Jakuševec Zabočki 18 e                 Srijeda, 01. 03. 2017. u 15,45 sati

(14.11.1948. - 27.02.2017.)

Stjepan Repovečki                              Bregi Zabočki 9                           Srijeda, 01.03.2017. u 16,30 sati

(7.10.1962.-27.02.2017.)

Ružica Repanić                                    Zabočka cesta 21                       Subota, 25.02.2017. u 16,00 sati

(23.12.1931.-23.02.2017.)

Željko Papišta                                   Pavlovec Zabočki 12                      Ponedjeljak, 27.02. 2017. u 16,30 sati

(6.05.1952.-24.02.2017.)

Mijo Balija                                         Ul. Tituša Brezovačkog 9               Četvrtak, 23. 02. 2017. u 16,30 sati

(24.02.1933.-21.02.2017.)                                                                     (ispračaj)

Marija Mak                                        Grdenci 33                                   Utorak, 21.02.2017. u 16,30 sati

(01.07.1941.-20.02-2017.)

Zorka Barac                                        Hum Zabočki 68                        Subota, 18.02.2017. u 16,00 sati

Vera Ljeljak                                         Bregi Zabočki 12                       Petak, 17.02. 2017. u 15,30 sati

(1.10.1938.-16.02.2017.)

Janko Lihter                                       M. Gupca 212                            Utorak, 5. 02. 2017.

(22.02.1932.-05.02.2017.)

 Zdravko Stunić                                  Hum Zabočki 14                         Srijeda, 8.02. 2017. u 15,30 sati

(5.02.1955.-6.2. 2017.)

Barica Tandarić                                   Ljubljanska 3                               Ponedjeljak, 7. 02. 2017. u 15,30 sati

(29.01.1938.-03.02.2017.)

Ana Lihter                                           Ulica Lihteri 2                              Petak, 03. 02. 2017. u 15,oo sati

(25.04.1921.-01.02.2017.)

Dragica Curi                                         Zabok, A. Šenoe 2                     Petak, 27.01. 2017. u 15,30 sati 

(30.12.1947.-26.01.2017.)

Zlatko Tkalčević                                   Zabok                                       Srijeda, 18.1.2017. u 15,00 sati na groblju u Donjoj Stubici

(20.12.1970.-16.1.2017.)

Ivan Čurla                                             Zabok, Odvojak Tršinski 11       Četvrtak, 19.1.2017. u 15,30 sati

(6.8.1938.-17.1.2017.)

 Draga Hranić                                       Grdenci 61                                Četvrtak, 19.1.2017. u 15,00 sati

(20.2.1934.-17.1.2017.)

Ana Tuđa                                               Ul. Rebro 3                               Ponedjeljak, 16.1.2017. u 15,30 sati

(22.6.1934.-14.1.2017.)

Bošnjak Nikola                                    Lug Zabočki 74                           Četvrtak, 12.01.2017. u 15,30 sati

(09.05.1939.-08.01.2017.)

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

ARHIVA UKOPA
11. siječnja 2017. 29,23 KB
Vrh