Raspored ukopa

  • Podijeli:

GRADSKO GROBLJE U ZABOKU
Raspored sprovoda i ispraćajaPoštovani građani ,


Podaci o umrlim osobama i sahranama na gradskom groblju u Zaboku:


IME I PREZIME                                     ADRESA                                     DAN, DATUM I VRIJEME SAHRANE

Vladimir Kušan                                     Grdenci 93                                   Četvrtak, 20.04.2017. u 17,00 sati   

(30.09.1928.-19.04.2017.)

ARHIVA

Slava Borovčak                                  Naselje Borovčaki 24                       Ponedjeljak, 17.04.2017. u 18,00 sati

(09.05.1929.-14.04.2017.)

Drago Banović                                      München                                        Utorak, 11.04.2017. u 17,00 sati

(14.10.1965.-08.04.2017.) 

Katarina Stamičar                             Pavlovec Zabočki 162                         Petak, 31.03.2017. u 16,00 sati

(01.11.1932.-30.03.2017.)

Viktor Gršak                                       Zagrebačka 4                                  Ponedjeljak, 27.03.2017. u 16,30 sati

(24.06.1939.-24.03.2017.)

Ivan Goluban                                    Ulica Grabrovec 25                             Četvrtak 23.03.2017. u 15,30 sati

(17.06.1936.-22.03.2017.)

Marica Voslar                                     Hum Zabočki 38                                Četvrtak 23.03.2017. u 16,00 sati

(26.09.1927.-21.03.2017.)

Magdica Lihter                                  Ulica Šoštari 2                                   Četvrtak, 16. 03. 2017. u 16,00 sati

(17.7.1929.-14.3.2017.)

Antonija Ćosić                                    Zabočka cesta 16                            Srijeda, 15.03.2017. u 16,00 sati

(06.09.1947.-14.03.2017.)

Štefanija Jerneić                                 M. Gupca 7                                     Subota, 11.03.2017. u 16,00 sati

(15.05.1925.-10.03. 2017.)

Stjepan Ranogajec                              Matije Gupca 72/2                           Srijeda, 8.03. 2017. u 16,30 sati

(15.02.1945.-7.03.2017.)

Zvonimir Budjak                                  Tisanić Jarek 55b                          Utorak, 7. 03. 2017. u 16,30 sati

(29.04.1952.-5.03.2017.)

Radojka Vučković                                Bračak 3                                     Utorak, 7.03, 2017. u 15,30 sati

(17.07.1939.-7.03.2017.)

Josip Loina                                         Jakuševec Zabočki 18 e                 Srijeda, 01. 03. 2017. u 15,45 sati

(14.11.1948. - 27.02.2017.)

Stjepan Repovečki                              Bregi Zabočki 9                           Srijeda, 01.03.2017. u 16,30 sati

(7.10.1962.-27.02.2017.)

Ružica Repanić                                    Zabočka cesta 21                       Subota, 25.02.2017. u 16,00 sati

(23.12.1931.-23.02.2017.)

Željko Papišta                                   Pavlovec Zabočki 12                      Ponedjeljak, 27.02. 2017. u 16,30 sati

(6.05.1952.-24.02.2017.)

Mijo Balija                                         Ul. Tituša Brezovačkog 9               Četvrtak, 23. 02. 2017. u 16,30 sati

(24.02.1933.-21.02.2017.)                                                                     (ispračaj)

Marija Mak                                        Grdenci 33                                   Utorak, 21.02.2017. u 16,30 sati

(01.07.1941.-20.02-2017.)

Zorka Barac                                        Hum Zabočki 68                        Subota, 18.02.2017. u 16,00 sati

Vera Ljeljak                                         Bregi Zabočki 12                       Petak, 17.02. 2017. u 15,30 sati

(1.10.1938.-16.02.2017.)

Janko Lihter                                       M. Gupca 212                            Utorak, 5. 02. 2017.

(22.02.1932.-05.02.2017.)

 Zdravko Stunić                                  Hum Zabočki 14                         Srijeda, 8.02. 2017. u 15,30 sati

(5.02.1955.-6.2. 2017.)

Barica Tandarić                                   Ljubljanska 3                               Ponedjeljak, 7. 02. 2017. u 15,30 sati

(29.01.1938.-03.02.2017.)

Ana Lihter                                           Ulica Lihteri 2                              Petak, 03. 02. 2017. u 15,oo sati

(25.04.1921.-01.02.2017.)

Dragica Curi                                         Zabok, A. Šenoe 2                     Petak, 27.01. 2017. u 15,30 sati 

(30.12.1947.-26.01.2017.)

Zlatko Tkalčević                                   Zabok                                       Srijeda, 18.1.2017. u 15,00 sati na groblju u Donjoj Stubici

(20.12.1970.-16.1.2017.)

Ivan Čurla                                             Zabok, Odvojak Tršinski 11       Četvrtak, 19.1.2017. u 15,30 sati

(6.8.1938.-17.1.2017.)

 Draga Hranić                                       Grdenci 61                                Četvrtak, 19.1.2017. u 15,00 sati

(20.2.1934.-17.1.2017.)

Ana Tuđa                                               Ul. Rebro 3                               Ponedjeljak, 16.1.2017. u 15,30 sati

(22.6.1934.-14.1.2017.)

Bošnjak Nikola                                    Lug Zabočki 74                           Četvrtak, 12.01.2017. u 15,30 sati

(09.05.1939.-08.01.2017.)

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

ARHIVA UKOPA
11. siječnja 2017. 29,23 KB
Vrh