Sastav i djelokrug

  • Podijeli:

1. Žarko Ivančić  (HNS) - Predsjednik 

2. Štefanija Keresteš (HSU) - 
Podpredsjednica 

3. Ernest Oremuš (HL) - 
Podpredsjednik

4. IVAN KRAJAČIĆ (SDP) 

5. ZORAN KRAJAČIĆ (HSS)

6. STJEPAN FOTIVEC (SDP)

7. BOJANA BIRAČ (SDP)

8. DAMIR HERČKO (SDP)

9. ŽELJKO HRASTINSKI (HDZ)

10. MARTINA RUBIL SKITANIĆ (HDZ)

11. PETAR VRANČIĆ (HDZ)

12. DRAGUTIN TISANIĆ

13. MILIVOJ GREGURIĆ (izabran s liste grupe birača)

14. VALTER SILADI (izabran s liste grupe birača)

15. ŽELJKO BELINA -zamjenik člana (ZDS).

 

GRAĐANI NA SJEDNICI VIJEĆA

Grad Zabok ima izrađen dokument koji građanima pruža informaciju o proceduri za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koje mogu prisustvovati sjednicama Vijeća.

Dokument o proceduri za prijavu prisustvovanja građana sjednici Općinskog vijeća je upravo Poslovnik o radu o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka koji možete preuzeti

 a unutar kojeg možete pored ostalog naći da građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća ( članak 92.)

  • Ispiši:
Vrh