Sastav i djelokrug

  • Podijeli:

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA SAZIV 2017. - 2021.

 

BOJANA BIRAČ- zamjenica člana (SDP)

ŽARKO IVANČIĆ (HNS) - predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka

NEVENKA GREGURIĆ (nezavisna - u kvoti SDP-a) potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka 

KRUNOSLAV KUŠAN (SDP)

ERNEST OREMUŠ (HL-SR) - potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka

JOSIP HORVATIN (SDP)

ZORAN KRAJAČIĆ (HSS BRAĆE RADIĆ)

RINO VALEC (HNS)

MARTINA RUBIL SKITANIĆ (HDZ)

ZORAN BUNČEC (HDZ)

MARTINA REPOVEČKI (HSS)

FRANJO JADEK (HDZ)

VALENTINO HERCEG – zamjenik člana s liste grupe birača

MARIO VIDEK – član s liste grupe birača

NATAŠA HLABAN – zamjenica člana s liste grupe birača

GRAĐANI NA SJEDNICI VIJEĆA

Grad Zabok ima izrađen dokument koji građanima pruža informaciju o proceduri za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koje mogu prisustvovati sjednicama Vijeća.

Dokument o proceduri za prijavu prisustvovanja građana sjednici Općinskog vijeća je upravo Poslovnik o radu o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka koji možete preuzeti

 a unutar kojeg možete pored ostalog naći da građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća ( članak 92.)

  • Ispiši:
Vrh