Statut i poslovnik

Statut Grada Zaboka

STATUT GRADA  ZABOKA (PROČIŠĆENI TEKST)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_13.pdf#page=23

___________________________________________________________________________________________

Statut Grada Zaboka je objavljen u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" broj 9/2013. 

STATUT GRADA ZABOKA 

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2013_9.pdf#page=1


PREUZIMANJE 
Statut pravi
175,51 KB

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA GRADA ZABOKA br 16/14

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2014_16.pdf#page=13

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA GRADA ZABOKA br 4/18

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=3

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Zaboka br 5/20

 http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=26

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA (PROČIŠĆENI TEKST)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_13.pdf#page=32

_____________________________________________________________________________________________________

Poslovnik je objavljen u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" broj 9/2013.

PREUZIMANJE
Poslovnik
151,77 KB

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka br 23/17

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=12

Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka br 4/18

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=4

Poslovnik o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka br 5/20

 http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=26

Pravilnik o korištenju tableta u vlasništvu Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_24.pdf#page=63

  • Ispiši: