Stvaranje društva jednakih mogućnosti za sve - brošure, priručnici, članci

  • Podijeli:

 

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html

Možemo zajedno, brošura, MDOMSP

Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta, ZOSI

Načini ostvarivanja primjerenog kontakta i specifičnosti zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom

Info brošura o pristupu osobama s invaliditetom

Prava i načini ostvarivanja prava djece i obitelji suočenih s malignom bolešću u RH

Brošura za osobe s invaliditetom – Povjerenje i sigurnost, MUP

Razumna prilagodba za učenike s teškoćama u razvoju – na engleskom jeziku

Primjer razumne prilagodbe i pozitivnog djelovanja u Velikoj Britaniji iz Priručnika za savjetnike na tržištu rada o metodama sveobuhvatnog promicanja zapošljavanja osoba s invaliditetom

Danas za sutra kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu

Zločin iz mržnje prema osobama s invaliditetom – vodič

Majčinstvo i žene s invaliditetom

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

KORISNI LINKOVI

B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipirana
www.babe.hr

Crveni Križ Zagreb
www.ckzg.hr

Dramski studio slijepih i slabovidnih “Novi život”
www.novizivot.hr

Hrvatska odvjetnička komora
www.hok-cba.hr

Hrvatska obrtnička komora
www.hok.hr

Hrvatska gospodarska komora
www.hgk.hr

Hrvatska udruga poslodavaca
www.hup.hr

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata
www.pravapacijenata.hr

Hrvatski Caritas
www.caritas.hr

Hrvatska udruga socijalnih radnika
www.husr.hr

Hrvatsko novinarsko društvo
www.hnd.hr

Kap Dobrote
www.kap-dobrote.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
www.zaklada.civilnodrustvo.hr

Izvor. http://posi.hr/

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Zakonske osnove i osiguravanje provođenja zakona

Osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova postavlja Zakon o ravnopravnosti spolova.

Provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova prati Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj zadužen je Ured za ravnopravnost spolova.

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, diskriminacija je zabranjena u područjima:

  • zapošljavanja i rada
  • obrazovanja
  • političke participacije
  • medija
  • statistike
  • dobra i usluga

Osim ovih područja Pravobraniteljica prati i provođenje Zakona u područjima:

  • zdravstvene zaštite
  • obiteljskog nasilja

Zaštita ravnopravnosti spolova

Udruge koje se bave zaštitom ravnopravnosti spolova:

  • Ispiši:
Vrh