Turistička zajednica

  • Podijeli:

Skraćeni naziv: TZ Zabok

Adresa Zajednice: Zabok, Zivtov trg 10

Adresa Turističkog ureda: Zabok, Matije Gupca 112

Predsjednik: Ivan Hanžek, oec.

e-mail adresa: ZABOK@ZABOK.HRKRUNO@ZABOK.HR 

Telefon: 049/587-777

Telefaks: 049/587-757

OIB: 91693097119

Žiro-račun: 2360000-1102251354

IBAN: HR4223600001102251354

Datum upisa u Upisnik turističkih zajednica (stjecanja pravne osobnosti): 01. kolovoza 2011. godine (pravomoćnost upisa 18. studenog 2011. godine)

Turistički razred:
1. Naselje Zabok - B, 
2. Ostala naselja u sklopu Grada Zaboka - D
  • Ispiši:
Vrh