Zamjenica Gradonačelnika

  • Podijeli:

Zamjenica gradonačelnika

Valentina Đurek, dipl. inf., univ. spec. oec.

Poštovane Zabočanke i Zabočani,

 

zadovoljstvo mi je obratiti se Vama s nekoliko pozdravnih riječi.

Svi koji me poznaju znaju da je u mom radu i odnosima s ljudima pokretačka snaga ljubav prema Zaboku i sugrađanima, stoga je razumljiva želja da kao zamjenica gradonačelnika, činim još više i bolje za svoj grad, te da zajedno suradnjom, dobrom komunikacijom i timskim radom iznalazimo rješenja za daljnji razvoj i modernizaciju Zaboka.

Sukladno razvojnoj strategiji grada i politici kvalitete gradske uprave, težnja gradonačelnika, mene kao njegove zamjenice i Gradskog vijeća je da Grad Zabok kao lokalna samouprava bude moderan i uređen grad koji maksimalno koristi sve svoje potencijale, te gospodarskim i drugim poslovnim subjektima, pozitivnim poslovnim okruženjem stvara pretpostavke za gospodarski i društveno-kulturni razvitak i rast.

Sve to nije moguće bez najvažnijeg potencijala Zaboka, a to su njeni građani, oni su brand, nositelji brojnih inicijativa, radom za opće dobro, otvorenošću i gostoljubivošću čine Zabok otvorenom i ugodnom sredinom.

Zabok je u Krapinsko-zagorskoj županiji i šire poznat po razvijenoj gospodarskoj zoni, manje po potencijalima koje ima u turizmu, kulturi i drugim oblastima, vrijeme je da to promijenimo.

Danas je trend uvođenju novih tehnoloških, organizacijskih i logističkih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života stanovnika, primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije, više brige se posvećuje uređenja javnih prostora i parkova, gradovi postaju svjesniji da razvijanjem kulture postaju različiti u odnosu na druge kreiranjem novih i modernih događaja i prostora ‐ bitnih za brendiranje grada.

Nastojat ćemo pratiti trendove, biti moderan grad, pružati prave prilike mladima, znanju i idejama, ujediniti kreativnost i duh grada i učiniti ga mjestom života zadovoljnih  i sretnih građana i obitelji.

S poštovanjem,

Zamjenica gradonačelnika

Valentina Đurek, dipl.inf.univ.spec.oec.

 


ŽIVOTOPIS

OBRAZOVANJE

Srednja škola A.C. Flora High, Južna Karolina, Sjedinjene Američke Države.

Diplomirala  2003. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu – zvanje diplomirani informatičar.

Završen Poslijediplomski studij iz područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske znanosti 2011. godine – zvanje sveučilišna specijalistica menadžmenta poslovnih sustava.

Polaznica doktorskog znanstvenog studija na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

2013. godine napredovala u zvanje profesora mentora.

RADNO ISKUSTVO

22.09.2011. -  Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

06.10.2003. - 21.09.2011. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica

ZNANSTVENI RADOVI

Đurek, V., Begičević Ređep, N.: Review on e-readiness Assessment Tools, 27th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September 21st - 23rd, 2016, Varaždin, Croatia, pp. 161 – 168.

Durek, V., Redep, N.B., Divjak, B.: Preconditions for the implementation of e-learning in primary schools in the Republic of Croatia -Pupils' perspective, ITI 2012, Proceedings of the International Conference on Information Technology Interfaces, ITI, University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, 2012., p. 183-188.

Đurek, V., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Digital Maturity Framework for Higher Education Institutions , 28th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2016, Varaždin, Croatia, pp. 99-108.

 STRUČNI RADOVI

Krušelj-Vidas, I., Đurek, V., 2009. Biti ili ne biti u (online) kontaktu-web 2.0 u službi međunarodnog projekta. U: Zbornik radova XXI. Proljetne škole školskih knjižničara, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb.

Krušelj-Vidas, I., Đurek, V., 2008. Virtualni čitateljski klub. U: Zbornik radova XX. Proljetne škole školskih knjižničara, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb.

 MEĐUNARODNI PROJEKTI

▪IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala: Klikni&Uči, voditeljica projekta: Božica Šarić, 22.09.2012. - 21.09.2013.

▪ACES projekt: Central European youngsters for old tradition of Europe, voditeljica projekta, 01.09.2008. - 31.03.2009.

 ZNANSTVENI PROJEKTI

▪Hrvatska zaklada za znanost: Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu - HigherDecision, broj projekta: IP-2014-09-7854, voditeljica: prof.dr.sc. Blaženka Divjak, trajanje: 1.6.2015. do 31.5. 2019.

  • Ispiši:
Vrh