Sve vijesti

U tijeku uređenje makadamskog parkirališta na Sportskom centru Zaseka

 U tijeku su radovi na strojnom iskopu humusa debljine 30-40 cm, dobavi i polaganju geotekstila, te nasipavanju i nabijanju kamenog materijala na parkiralište površine 50 x 18 m. Završetkom predmetnog parkirališta, isto će moći primit cca 50 osobnih automobila, te nekoliko autobusa. U sklopu istog p

Pročitaj više

U tijeku je uređenje kulturno - edukativnog vrta - reGARDEN u Zaboku

Cilj ovog projekta je aktiviranje područja i stvaranje novih sadržaja. Rješenjem se predviđa izvedba nekoliko kvadratnih polja u parteru s različitim sadržajima za aktivnosti na otvorenom. Zahvat u prostoru je javne i društvene namjene. Cijeli se obuhvat planira kao javni park namijenjen isključivo

Pročitaj više

U završnoj fazi je uređenje dječjeg igrališta u Grdencima.

Nakon obnovljene i rekonstruirane čelične konstrukcije koša sa ugrađenom novom tablom i iscrtanim linijama košarkaškog igrališta, koje je odrađeno u prosincu 2020.g., krenulo se na daljnje uređivanje dječjeg igrališta u Grdencima. Nabavljene su i postavljena aluminijske plastificirane dječje sprave:

Pročitaj više

Pri kraju je rekonstrukcija željezničkog stajališta u Dubravi Zabočkoj

Radovi su u završnoj fazi, preostalo je uređenje okoliša i rasvjete. U tijeku je projekt rekonstrukcije željezničkog stajališta u Dubravi Zabočkoj koji obuhvaća uređenje perona dužine 160 m i visine 55 cm iznad vrha tračnica, izgradnju nove nadstrešnice, parkirališta (2+1 za osobe smanjene pokretlji

Pročitaj više

Za-Za-Kr cikloturizam - biciklistima oko 300 metara nove staze prema Začretju

Grad Zabok član je Mreže zdravih gradova čija je misija unapređenje kapaciteta planiranja i upravljanje resursima za zdravlje na lokalnoj razini, svojim stanovnicima omogućiti bolju kvalitetu okoliša, zdraviji način života te pristup uslugama primjeren njihovim potrebama. U programima koje koordinir

Pročitaj više

Pješacima pješački prijelaz kod Sportskog centra Zaseka

U zoni raskrižja Županijske ceste (ŽC) 2264 i nerazvrstane ceste-prilaz prema SC Zaseka ne postoji pješački prijelaz pa se prijelaz preko ceste odvija nepropisno uz znatno ugrožavanje sigurnosti u prometu. Iz tog razloga izradio se  projekt koji definira obilježavanje pješačkog prijelaza u zoni rask

Pročitaj više
Vrh