Novosti

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 10. SRPNJA 2014.

1. Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 12.
lipnja 2014.,

2. Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Godišnje izvješće o radu i
financijska izvješća za 2013. godinu,

3. Statutarna odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zaboka,

4. Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zabok,

5. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.6. do 30.6.2014.

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zaboka

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Zabok na Odluku o izmjeni Statuta

Skip to content