Novosti

10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 8. 2. 2018.

Poziv na 10 sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 8.2. 2018.

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-25.01.2018.,

  1. Izgradnja nerazvrstane ceste u Zaboku (dionica Jadeki – Grdenci) – ugovor o nagodbi i

kupoprodaja nekretnine,

3. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31.01. 2018.,

4. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

Download poziv-na-10-sj-Gradskog-vije-a-8-2-2018.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content