Novosti

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 13. 3. 2018.

Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća 13. 3. 2018.

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 8. 02. 2018.,

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017.,

3. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvješće o radu i Financijska izvješća za 2017.,

4. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zabok

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_14.pdf#page=35

5. Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka s financijskim planom za 2018.,

6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice K.Š. Gjalski Zabok,

7. Izbor osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na području Grada Zaboka

na temelju ugovora u 2018. 2019., 2020. i 2021. godini:

– isporuka kamenog agregata,

– sanacija udarnih rupa,

– održavanje bankina i cestovnih jaraka, te čišćenje raslinja,

– održavanje nogostupa i slivnika,

– hitne i nepredvidive intervencije za održavanje komunalne infrastrukture,

8. Imenovanje Povjerenstva Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka,

9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 28.02. 2018.,

10.Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom

u Gradu Zaboku – na znanje,

11.Vijećnička pitanja i prijedlozi.

Download Poziv-na-11-sj-Gradskog-vije-a-13-3-2018.pdf
Skip to content